► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo 515/TB-TTPTQĐ ngày 06/9/2022 của Trung tâm PTQĐ thành phố Yên Bái - Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 129 thửa đất ở tại đô thị tại Tổ dân phố số 6 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 06/09/2022 5:03:00 CH
Lượt đọc: 0

Báo cáo khác:

  • Hướng dẫn: Tải, cài đặt "Sổ Sức khỏe điện tử" theo Công văn số 1744/UBND-VH&TT ngày 27/7/2021 của UBND thành phố Yên Bái.
  • Thông báo 50/TB-HĐTDCC ngày 26/7/2021 của Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái - Thông báo về việc tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức tỉnh Yên Bái năm 2021.
  • Thông báo 178/TB-TTPTQĐ ngày 16/7/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 01 thửa đất ở đô thị tại tổ dân phố số 5 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. (Thông báo này thay thế Thông báo số 176/TB-TTPTQĐ ngày 12/7/2021 của Trung tâm PTQĐ thành phố Yên Bái)
  • Thông báo 176/TB-TTPTQĐ ngày 12/7/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 01 thửa đất ở đô thị tại tổ dân phố số 5 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
  • Thông báo số 10/TB-KT ngày 01/7/2021 của phòng Kinh tế thành phố Yên Bái - Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện chủ trì "Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm thành phố Yên Bái năm 2021".
  • 51-55 of 323<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >