► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo 515/TB-TTPTQĐ ngày 06/9/2022 của Trung tâm PTQĐ thành phố Yên Bái - Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 129 thửa đất ở tại đô thị tại Tổ dân phố số 6 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 06/09/2022 5:03:00 CH
Lượt đọc: 0