► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo 178/TB-TTPTQĐ ngày 16/7/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 01 thửa đất ở đô thị tại tổ dân phố số 5 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. (Thông báo này thay thế Thông báo số 176/TB-TTPTQĐ ngày 12/7/2021 của Trung tâm PTQĐ thành phố Yên Bái)
Ngày cập nhật: 16/07/2021 10:43:00 SA
Lượt đọc: 0

Báo cáo khác:

  • Thông báo 299/TB-TTPTQĐ - Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 04 thửa đất ở tại đô thị tại tổ dân phố số 14, phường Yên Ninh và tổ 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt giá đất cụ thể Và hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện chương trình: Đường từ Quốc lộ 37 đến thôn Hai Luồng xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm giá giao đất tái định cư công trình nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Tổ 39 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái.
  • Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: Xây dựng cầu Ngòi Sen. Địa điểm: Thôn Ngòi Sen xã Văn Phú thành phố Yên Bái
  • Các Quyết định từ số 3067 đến số 3075/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng cầu Ngòi Sen. Địa điểm: Thôn Ngòi Sen xã Văn Phú thành phố Yên Bái (Đất do UBND xã Văn Phú quản lý và của các hộ gia đình: Ông Nguyễn Minh Châu (đã chết) và bà Nguyễn Thị Mây; ông Dương Mạnh Hào (đã chết) và bà Nguyễn Thị Đào; ông Bùi Đức Thử; ông Đinh Duy Minh (đã chết) và bà Lê Thị Liên; ông Đỗ Văn Ngọc; ông Vũ Ngọc Hậu; ông Nguyễn Văn Thùy; ông Quách Văn Tài (đã chết) và bà Lưu Thị Hiệp)
  • 86-90 of 294<  ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ...  >