► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo 1362/TB-UBND ngày 17/9/2023 - Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Lễ Khánh thành công trình Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Yên Bái Kết hợp với ra mắt số hóa dữ liệu đất đai thành phố.
Ngày cập nhật: 17/09/2023 6:27:00 CH
Lượt đọc: 0