► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo 114/TB-TTPTQĐ ngày 21/5/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái Thông báo Niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất Kè chống sạt lở bờ Sông Hồng (Đoạn qua khu vực Cầu Tuần Quán). Địa điểm phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Ngày cập nhật: 03/06/2021 3:43:00 CH
Lượt đọc: 0

Báo cáo khác:

  • Thông báo 314/TB-TTPTQĐ - Thông báo điều chỉnh, bổ sung Thông báo số 310/TB-TTPTQĐ ngày 06/10//2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 21 thửa đất ở tại nông thôn tại thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Thông báo 311/TB-TTPTQĐ - Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 24 thửa đất ở tại đô thị tại tổ dân phố số 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Thông báo 310/TB-TTPTQĐ - Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 21 thửa đất ở tại nông thôn tại thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Thông báo 306/TB-TTPTQĐ - Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 10 thửa đất ở tại nông thôn tại thôn Phúc Thịnh xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Thông báo 1552/TB-UBND ngày 30/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Thông báo tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Yên Bái
  • 71-75 of 285<  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  >