► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Giấy mời: 14/GM-HĐND - 14h00; 19/9/2023 (Thứ Ba), Địa điểm: Trung tâm Điều hành thông minh IOC thành phố; Tổ chức Hội nghị khảo sát lại chất lượng của Thường trực Hội đồng nhân dân và công chức Văn phòng HĐND-UBND xã, phường.
Ngày cập nhật: 18/09/2023 8:25:00 SA
Lượt đọc: 0