► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thực hiện Công văn số 2133/UBND-TNMT ngày 27/10/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc công bố công khai Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh bổ sung và cho phép thực hiện các dự án công trình sử dụng đất năm 2020. Trang Thông tin điện tử thành phố đăng tải Quyết định số 2484/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Ngày cập nhật: 27/10/2020 10:15:00 SA
Lượt đọc: 0