► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo 314/TB-TTPTQĐ - Thông báo điều chỉnh, bổ sung Thông báo số 310/TB-TTPTQĐ ngày 06/10//2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 21 thửa đất ở tại nông thôn tại thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Ngày cập nhật: 09/10/2020 12:00:00 SA
Lượt đọc: 0