► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo 311/TB-TTPTQĐ - Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 24 thửa đất ở tại đô thị tại tổ dân phố số 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Ngày cập nhật: 06/10/2020 12:00:00 SA
Lượt đọc: 0