► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo 05/TB-KT ngày 09/3/2021 của phòng Kinh tế thành phố Yên Bái - Thông báo Một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
Ngày cập nhật: 09/03/2021 11:06:00 SA
Lượt đọc: 0

 

Thông báo 05/TB-KT ngày 09 tháng 3 năm 2021 của phòng Kinh tế thành phố Yên Bái

 

THÔNG BÁO 

Một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái 

 

Thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. 

Phòng Kinh tế thành phố Yên Bái thông báo đến các Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức, các nhân, hộ gia đình về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2025 theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái (Gửi kèm theo Nghị quyết số 69/2000/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái). 

Các Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức, các nhân, hộ gia đình nếu có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia các chính sách theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đăng ký gửi về phòng Kinh tế thành phố Yên Bái tổ 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái trước ngày 18/3/2021 (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện tính theo dấu bưu điện ngày gửi đi). 

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Kinh tế thành phố (Điện thoại cơ quan 0216.3.853.002; Đồng chí Chi 0932.262.166) để việc đăng ký tham gia được thuận lợi./.

 

 

Báo cáo khác:

  • Thông báo 1403/TB-UBND - Kết luận của đồng chí Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc ngày 13/9/2023 về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác Giải phóng mặt bằng các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.
  • Thông báo 1402/TB-UBND - Kết luận của đồng chí Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc ngày 12/9/2023 về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác Giải phóng mặt bằng các công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.
  • Thông báo 1401/TB-UBND - Thông báo Kết luận của đồng chí Tạ Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc ngày 04/10/2023 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình do các cơ quan, đơn vị của thành phố làm chủ đầu tư.
  • Công văn 2620/UBND-KT - Về việc tuyên truyền tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ XI (2023-2024).
  • Thông báo 1372/TB-UBND - Thông báo Chương trình làm việc với Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích đất khác của các dự án trên địa bàn Thành phố Yên Bái.
  • 26-30 of 397<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >