► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt giá đất cụ thể Và hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện chương trình: Đường từ Quốc lộ 37 đến thôn Hai Luồng xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Ngày cập nhật: 28/09/2020 2:37:00 CH
Lượt đọc: 0