► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 2465/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND thành phố Yên Bái về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Yên Bái năm 2021.
Ngày cập nhật: 13/09/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 0