► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 1500/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Yên Bái - Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách các hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện
Ngày cập nhật: 02/08/2021 7:39:00 CH
Lượt đọc: 0