► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Hướng dẫn: Tải, cài đặt "Sổ Sức khỏe điện tử" theo Công văn số 1744/UBND-VH&TT ngày 27/7/2021 của UBND thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 27/07/2021 9:56:00 CH
Lượt đọc: 0

Đề nghị truy cập đường link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vLMENGHSeFU