► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền giao đất tái định cư tại Khu tái định cư số 5. Địa điểm: Thôn Phúc Thịnh xã Giới Phiên thành phố Yên Bái
  • Quyết định số 2801/QĐ-UBND - Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình Trạm bơm Gành Ót, thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.
  • Các quyết định số 2795, 2796, 2797, 2798, 2999, 2800/QĐ-UBND - Quyết định về việc thu hồi đất thực hiện Công trình Trạm bơm Gành Ót xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 2430/QĐ-UBND - Về việc thành lập các Tổ rà soát và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chinh về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (hợp pháp hóa đất đai), chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái.
  • Thông báo từ số 1112 - 1254/TB-UBND - Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường lối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái. Địa điểm phường Yên Ninh và xã Giới Phiên thành phố Yên Bái.
  • 66-70 of 264<  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  >