► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Quyết định 4746/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 - Quyết định Về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho ông Trần Doãn Nho và bà Nguyễn Thị Hậu thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án Chợ Bến đò, thành phố Yên Bái bố trí vào khu tái định cư sau Công ty xăng dầu Yên Bái. Địa điểm: Tổ 02, Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  • Thông báo 1877/TB-UBND ngày 06/12/2022 - Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình kè chống sạt lở ở khu vực Trường Tiểu học Yên Ninh (điểm trường số 1) phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Địa điểm: Tổ 8 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (hộ ông Nguyễn Văn Thìn)
  • Thông báo 1876/TB-UBND ngày 06/12/2022 - Thông báo Điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 110/TB-UBND ngày 18/02/2022 của UBND thành phố Yên Bái (ông Nguyễn Hồng Quân)
  • Thông báo 1875/TB-UBND ngày 06/12/2022 - Thông báo Điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 443/TB-UBND ngày 22/4/2022 của UBND thành phố Yên Bái.
  • Quyết định từ số 4747 đến số 4749/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 - Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình quỹ đất dân cư thôn Lương Thịnh (đối diện Đền Lương Nham xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái). Địa điểm: Xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.
  • 41-45 of 385<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >