► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Quyết định 4824/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 - Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo 03 hồ sinh thái Nam Cường Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái. Địa điểm: phường Nam Cường, thành phố Yên Bái (ĐỢT 5)
  • Quyết định từ số 4816 đến số 4823/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 - Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo 03 hồ sinh thái Nam Cường Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái. Địa điểm: Phường Nam Cường, thành phố Yên Bái (ĐỢT 5)
  • Quyết định 4809/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 - Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất ở tại đô thị thuộc công trình: Quỹ đất khu vực đường Cao Thắng, phường Yên Ninh (giao nhau giữa đường Cao Thắng và Đường Yên Ninh) thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Tổ dân phố số 7, phường Yên Ninh (Phiên đấu giá ngày 05/12/2022)
  • Quyết định 4781/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 - Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kỉểm đếm thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Xây dựng khu tái định cư tập trung trên địa bàn phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Địa điểm: Phường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định từ số 4769 đến số 4773/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 - Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới (quỹ đất trên trục đường cầu Bách Lẫm đi cầu Tuần Quán). Địa điểm: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đợt 2.
  • 36-40 of 385<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >