► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Quyết định 4856/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 - Về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đức Lâm và bà Nguyễn Thị Hải Yến, địa chỉ: Tổ 05, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, bố trí vào Khu tái định cư số 03 – (Giai đoạn 2) thuộc công trình Đường nối Quốc lộ 32C với đường Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Địa điểm giao đất: Tổ 05, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 4855/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 - Về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đức Kiểm và bà Nguyễn Thị Tính, địa chỉ: Tổ 05, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, bố trí vào Khu tái định cư số 03 – (Giai đoạn 2) thuộc công trình Đường nối Quốc lộ 32C với đường Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Địa điểm giao đất: Tổ 05, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 4859/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 - Về việc phê duyệt Giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng đường nối đường Nguyễn Tất Thành đến đường Âu Cơ (Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Địa điểm: Xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.
  • Thông báo 1881/TB-UBND ngày 08/12/2022 - Thong báo hủy bỏ Thông báo thu hồi đất số 1830/TB-UBND ngày 26/10/2020; 1159/TB-UBND và 1173/TB-UBND 22/7/2022 của UBND thành phố Yên Bái.
  • Thông báo 1882/TB-UBND ngày 08/12/2022 - Thông báo Điều chỉnh, bổ sung Thông báo thu hồi đất số 1823/TB-UBND ngày 26/10/2020 của UBND thành phố Yên Bái.
  • 31-35 of 385<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >