► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Quyết định từ số 4877 đến số 4883/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 - Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Địa điểm: Bố trí giao đất không thông qua đấu giá tại Dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ việc bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân đối với dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A, B và các công trình Khác. Địa điểm xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái (4877-4883)
  • Quyết định 4860/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 - Về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trọng Thắng, địa chỉ: Thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái thuộc diện thu hồi đất để thực hiện công trình: Đê chống ngập Sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái (Bổ sung thêm đoạn 500 m nối vào điểm đầu tuyến của đường Quốc lộ 32C), bố trí vào công trình phân lô tái định cư Đường nối Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, hạng mục: Khu tái định cư số 3 – Khu mở rộng Địa điểm giao đất: Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 4857/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 - Về việc phê duyệt Giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường nối Quốc lộ 32C với đường Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 4854/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 - Về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Đào Thu Trang, địa chỉ: Tổ 05, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, bố trí vào Khu tái định cư số 03 thuộc công trình Đường nối Quốc lộ 32C với đường Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Địa điểm giao đất: Tổ 05, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 4853/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 - Về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho ông Huỳnh Phúc Thành và bà Đỗ Thị Minh Huệ, địa chỉ: Tổ 04, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, bố trí vào Khu tái định cư số 03 – (Giai đoạn 2) thuộc công trình Đường nối Quốc lộ 32C với đường Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Địa điểm giao đất: Tổ 05, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
  • 26-30 of 385<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >