► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Quyết định từ số 5022 đến số 5034/QĐ-UBND ngày 17/12/2022 - Về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện công trình: Nâng cấp Quốc lộ 32C, đoạn Hiền Lương - thành phố Yên Bái (Km79+00-Km96+500), tỉnh Yên Bái, địa điểm: Xã Giới Phiên thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, bố trí vào công trình Nâng cấp Quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương - thành phố Yên Bái (Km79+00-Km96+500), tỉnh Yên Bái. Hạng mục: Quỹ đất tái định cư số 2A (giai đoạn 1), tại thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái
  • Quyết định 5021/QĐ-UBND ngày 17/12/2022 - Về việc phê duyệt Giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Chỉnh trang đô thị khu vực tổ dân phố số 4 và tổ dân phố số 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Địa điểm: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  • Quyết định 5020/QĐ-UBND ngày 17/12/2022 - Về việc phê duyệt Giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Chỉnh trang đô thị khu vực tổ dân phố số 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Địa điểm: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  • Quyết định 4958/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 - Về việc thu hồi đất công trình chợ trung tâm km 4 thành phố Yên Bái địa điểm phường Yên Ninh thành phố Yên Bái (đợt 5).
  • Quyết định 4961 đến số 4963/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 - Về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho Ông Hoàng Văn Thắng (bà Tạ Thị Trang), Ông Hoàng Văn Tú, ông Hoàng Văn Lợi thôn Châu Giang, xã Âu lâu thuộc diện thu hồi đất thực hiện công trình Mở rộng cụm công nghiệp Âu lâu bố trí giao đất tái định cư tại khu tái định cư công trình khu công nghiệp Âu lâu. Địa điểm: giao đất thôn Châu Giang, xã Âu lâu, thành phố Yên Bái.
  • 21-25 of 385<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >