► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Thông báo 700/TB-UBND ngày 09/5/2023 - Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (chỉnh trang đô thị) quỹ đất giáp mặt đường Âu Cơ - Mở rộng khu số 1 về phía đường Trần Phú. Địa điểm: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Thông báo 699/TB-UBND ngày 09/5/2023 - Thông báo điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 1669/TB-UBND ngày 25/6/2021 của UBND thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 1661/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 - Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh một phần nội dung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  • Quyết định 1656/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 - Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng đường nối từ đường Điện Biên đến đường nối cầu Bách Lẫm đến cầu Văn Phú (Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái), địa điểm: Phường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Đợt 13).
  • Quyết định từ 1650 đến 1655/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 - Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng đường nối từ đường Điện Biên đến đường nối cầu Bách Lẫm đến cầu Văn Phú. (Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Địa điểm: Phường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.
  • 21-25 of 521<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >