► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Thông báo 1893/TB-UBND ngày 20/12/2022 - Thông báo điều chỉnh, bổ sung thông báo thu hồi đất số 1813/TB-UBND ngày 01/12/2022 của UBND thành phố Yên Bái (Bà Hà Thị Mai)
  • Quyết định 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 - Về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Lộc, địa chỉ: Tổ dân phố số 05, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thuộc diện thu hồi đất thực hiện công trình Kè chống sạt lở và thoát lũ suối Cầu Dài (Đoạn từ Bệnh viện tỉnh đến cầu D1, đường Lê Lợi) bố trí vào công trình Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái” giai đoạn II (2017-2020), tại tổ dân phố số 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái
  • Quyết định 5052/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 - Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án nhà làm việc công an xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Địa điểm: xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái ( ĐỢT 2)
  • Quyết định 5051/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 - Về việc phê duyệt danh sách các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao đất tái định cư và các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng khu đô thị Bách Lẫm B. Địa điểm: Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Quyết định từ số 5035 đến số 5046/QĐ-UBND ngày 17/12/2022 - Về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện công trình: Nâng cấp Quốc lộ 32C, đoạn Hiền Lương - thành phố Yên Bái (Km79+00-Km96+500), tỉnh Yên Bái, địa điểm: Xã Giới Phiên thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, bố trí vào công trình Nâng cấp Quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương - thành phố Yên Bái (Km79+00-Km96+500), tỉnh Yên Bái. Hạng mục: Quỹ đất tái định cư số 2A (giai đoạn 1), tại thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái
  • 16-20 of 385<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >