► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Thông báo từ số 420 đến số 427/TB-UBND ngày 02/3/2023 - Thông báo thu hồi đất, điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (phát triển quỹ đất dọc hai bên đường Quốc lộ 32C nối đường Âu Cơ đoạn từ cầu Ngòi Đong giao ngã tư đường QL37, QL32C nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai), địa điểm: Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.
  • Thông báo 397/TB-UBND ngày 23/02/2023 - Thông báo Điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 126/TB-UBND ngày 18/02/2022 của UBND thành phố Yên Bái,
  • Quyết định 603/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 - Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất ở tại đô thị thuộc công trình: Mở rộng quỹ đất tổ 6 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái ( chỉnh trang đô thị) tại tổ 6, tổ 12 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái (phiên đấu gía ngày 24/02/2023)
  • Quyết định 602/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 - Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 01 thửa đất ở tại đô thị thuộc công trình: Qũy đất khu vực đường cao Thắng ( giao nhau giữa đường cao Thắng và đường Yên Ninh) tại tổ 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái (phiên đấu gía ngày 23/02/2023)
  • Thông báo từ số 404 đến số 408/TB-UBND ngày 28/02/2023 - Thông báo điều chỉnh, bổ sung để thực hiện đường nối đê bao đến Trung tâm xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái.
  • 11-15 of 431<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >