► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Quyết định 5185/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 - Về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà Xã Giới phiên. Công trình nâng cấp Quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương, Thành phố Yên Bái ( hạng mục: quỹ đất tái định cư số 1B) tại thôn Đông Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái
  • Quyết định 5156/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 - Về việc điều chỉnh Quyết định số 4854/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái
  • Quyết định 5140/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 - Về việc Phê duyệt ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà. Địa chỉ thôn Đông Thịnh Xã giới Phiên thành phố Yên Bái đủ điều kiện giao đất tái định cư thuộc diện thu hồi đất Công trình Nâng cấp quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương, Thành phố Yên Bái (km 79 + 00 - km 96 +500) tỉnh Yên Bái. Địa điểm: xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái
  • Quyết định 5145/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 - Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 17/9/2018 cho ông Lê Đức Thọ và bà Nguyễn Thị Kim Dung. Địa chỉ thường trú thôn Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định từ số 5142 đên số 5144/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 - Về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho 3 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: bố trí tái định cư tại dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ việc bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân đối với dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A, Bách Lẫm B và các công trình Khác địa điểm xã giới Phiên thành phố Yên Bái. (bà Nguyễn Thị Thanh Mai, bà Vũ Trà Giang, bà Quách Lan Anh)
  • 6-10 of 385<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >