► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Quyết định từ số 5142 đên số 5144/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 - Về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho 3 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: bố trí tái định cư tại dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ việc bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân đối với dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A, Bách Lẫm B và các công trình Khác địa điểm xã giới Phiên thành phố Yên Bái. (bà Nguyễn Thị Thanh Mai, bà Vũ Trà Giang, bà Quách Lan Anh)
  • Thông báo từ số 1933 đến số 1947/TB-UBND ngày 23/12/2022 - Thông báo điều chỉnh Thông báo thu hồi đất thực hiện công trình xây dựng kè chống lũ suối Cầu Dài thuộc Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Quyết định từ số 5103 đến số 5106/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 - về việc đề nghị ban hành Quyết định giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất thực hiện Công trình Nâng cấp quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương, Thành phố Yên Bái (km 79 + 00 - km 96 +500) tỉnh Yên Bái. Địa điểm: xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái (bà Mông Thị Cường, bà Lê Thị Phương, ông Nguyễn Hữu Sinh, ông Thạch Quang Trường).
  • Thông báo từ số 1896 đến số 1930/TB-UBND ngày 22/12/2022 - Thông báo về việc việc Hủy bỏ, điều chỉnh, bổ sung, ra thông báo thu hồi đất để thực hiện Công trình xây dựng đường nối từ đường Điện Biên đến đường nối cầu Bách Lẫm đến cầu Văn Phú (dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái). Địa điểm: Phường Yên Ninh, Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Quyết định 5120/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 - Về việc Điều chỉnh Quyết định số 4860/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái.
  • 56-60 of 431<  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  >