► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Quyết định 4651/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 - Quyết định về việc thu hồi đất dự án đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32C và đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai, tỉnh Yên Bái. Địa điểm: Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.
  • Thông báo từ số 1808 đến số 1811/TB-UBND ngày 01/12/2022 - Thông báo điều chỉnh, thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm B, xã giới Phiên, thành phố Yên Bái (Bà Vũ Thị Khánh Linh, UBND xã Giới Phiên, Ông Vũ Mạnh Hùng, bà Vũ Thị Quế)
  • Quyết định 4612/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 - Quyết định về việc phê duyệt danh sách các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị mới (Quỹ đất trên trục đường cầu Bách Lẫm đi cầu Tuần Quán) đủ điều kiện tái định cư. Địa điểm: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  • Quyết định từ số 4592 đến số 4595/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 - Quyết định về việc thu hồi đất thực hiện xây dựng dự án cải tạo 03 hồ sinh thái Nam Cường (Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án thành phố Yên Bái). Địa điểm: Phường Nam Cường, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 4589/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 - Quyết định Về việc phê duyệt Giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Hạng mục: Xây dựng kè chống lũ suối Hào Gia). Địa điểm: Phường Minh Tân, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
  • 51-55 of 385<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >

    Nội dung tìm kiếm:

    Page index out of range