► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Thông báo 1874/TB-UBND ngày 06/12/2022 - Thông báo Điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 620/TB-UBND ngày 02/6/2022 của UBND thành phố Yên Bái.
  • Quyết định từ số 4717 đến số 4745/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 - Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Địa điểm: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Thông báo từ số 1839 đến số 1856/TB-UBND ngày 02/12/2022 - Thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (phát triển quỹ đất dọc hai bên đường quốc lộ 32C Nối đường Âu Cơ đoạn từ cầu Ngòi Đong giao ngã tư đường quốc lộ 37 quốc lộ 32C nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ). Địa điểm: Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái
  • Thông báo từ số 1819 đến số 1838/TB-UBND ngày 02/12/2022 - Thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (phát triển quỹ đất dọc hai bên đường quốc lộ 32C Nối đường Âu Cơ đoạn từ cầu Ngòi Đong giao ngã tư đường quốc lộ 37 quốc lộ 32C nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ). Địa điểm: Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái
  • Thông báo từ số 1812 đến số 1815/TB-UBND ngày 01/12/2022 - Thông báo thu hồi đất để thực hiện Công trình quỹ đất dân cư khu vực đối diện Ủy ban nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Địa điểm: Phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • 46-50 of 385<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >