► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Thong báo từ số 1968 đến số 1986/TB-UBND ngày 26/12/2022 - Thông báo về việc xem xét, điều chỉnh, bổ sung các Thông báo thu hồi đất số số 831, 792, 791, 808, 817, 844, 818, 826, 834, 848, 827, 824, 798, 812, 837, 838, 832, 788, 800, 851, 823, 830, 841, 802, 794, 836/TB-UBND ngày 22/6/2020 và hủy các Thông báo thu hồi đất số 803; 828; 829; 849; 811; 820; 806; 845; 846; 850; 843; 842; 840; 795; 809; 807/TB-UBND ngày 22/6/2022 và các Thông báo số 1330; 1331; 1332; 1333; 1335; 1336; 1337; 1338; 1340; 1341; 1343; 1344; 1346; 1347; 1348; 1349; 1350; 1352; 1357; 1361; 1362; 1363; 1364; 1365; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1374; 1375; 1376; 1377; 1378;1379;1382; 1383; 1384; 1385; 1387; 1388; 1390; 1391; 1392; 1355/TB-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái liên quan đến thông tin chủ sử dụng đất và thông tin địa chỉ thường trú đối với các Thông báo thu hồi đất trên để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (khu vực trụ sở xã giới phiên cũ).
  • Thông báo 1891/TB-UBND ngày 20/12/2022 - Thông báo điều chỉnh, bổ sung thông báo thu hồi đất số 117/TB-UBND ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái (bà Nguyễn Thị Nga)
  • Quyết định 5235/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 - Về việc Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CH00376 do Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái Cấp ngày 30 tháng 12 năm 2013 cho ông Dương Đức Viện và bà Nguyễn Thị Tuyết. Địa chỉ thửa đất tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái
  • Quyết định từ số 5229 đến số 5233/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 - Về việc thu hồi đất hiện Công trình Mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái (Hạng mục: Nhà máy chế biến thực phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu Cường Thủy). Địa điểm: xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái (Quyết định từ 5229-5233) đợt 1
  • Quyết định 5186 và 5187/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 - Về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Huy Việt và ông Phùng Văn Quảng thuộc công trình Nâng cấp Quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương, Thành phố Yên Bái (km 79 + 00 - km96 +500), tỉnh Yên Bái. Địa điểm: xã Giới phiên bố trí vào hạng mục Quỹ đất tái định cư số 3 - tổ 5, phường Yên Ninh (giai đoạn 2)
  • 1-5 of 385<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >