► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

  • Thông báo hoãn cuộc họp tại Giấy mời 400/GM-UBND ngày 07/12/2023 - Về việc rà soát tiến độ thu ngân sách từ nguồn hợp pháp hóa - chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Thông báo 1609/TB-BTHCC - Thông báo dừng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Công Lập và bà Lương Thị Nhanh; ông Lương Ngọc Tân và bà Nguyễn Thị Lan; ông Nguyễn Văn Minh và bà Lý Thị Lượng thuộc diện thu hồi đất để thực hiện công trình Quỹ đất dân cư thôn Lương Thịnh (đối diện Đền Lương Nham) Địa điểm: Xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.
  • Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Buổi đối thoại tại Giấy mời số 397/GM-BTHCC từ Hội trường Trụ sở UBND xã Văn Phú sang Nhà Văn hóa thôn Tuy Lộc xã Văn Phú.
  • Thông báo 1607/TB-BTHCC - Thông báo về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Công Lập và bà Lương Thị Nhanh; ông Lương Ngọc Tân và bà Nguyễn Thị Lan; ông Nguyễn Văn Minh và bà Lý Thị Lượng thuộc diện thu hồi đất để thực hiện công trình Quỹ đất dân cư thôn Lương Thịnh (đối diện Đền Lương Nham). Địa điểm: Xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.
  • Thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức Giải Cầu lông "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động" thành phố Yên Bái năm 2023.
  • 1-5 of 399<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >