► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

 • Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND thành phố Yên Bái Về triển khai thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
 • Kế hoạch 211/KH-BCĐ - Kế hoạch triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018
 • Kế hoạch 203/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức các hoạt động tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ VIII năm 2018
 • Kế hoạch 189/KH-UBND - Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2018 trên địa bàn thành phố Yên Bái.
 • Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND thành phố Yên Bái - Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018
 • Kế hoạch số 170/KH-BTC ngày 15/8/2018 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018); 73 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2018) và 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2018)
 • Kế hoạch 161/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Yên Bái.
 • Kế hoạch số 154/KH-UBND - Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
 • Kế hoạch số 153/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2018)
 • Kế hoạch số 145/KH-BCĐ - Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018.
 • Kế hoạch số 144/KH-BCĐ - Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
 • Kế hoạch 14-KH/BDV-UBND - Kế hoạch phối hợp thực hiện "Năm Dân vận chính quyền" năm 2018
 • Kế hoạch 86/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án Phát triển thương mại, dịch vụ thành phố Yên Bái giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030", giai đoạn 2018-2020.
 • Kế hoạch 80/KH-ATGT - Tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và lễ holoij xuân 2019 trên địa bàn thành phố Yên Bái.
 • Kế hoạch số 69/KH-UBND - Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018.
 • 4.A. Kế hoạch tuyên truyền Đề án sắp xếp, phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch 46/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 "Tăng cường quản lý đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật" trên địa bàn thành phố Yên Bái.
 • Quyết định 3683/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của UBND thành phố, thị, xã.
 • Chương trình 35/CT-UBND - Chương trình công tác năm 2018 của UBND thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch 14/KH-UBND - Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018) và đón xuân Muậ Tuất 2018.
 • Quyết định 4517/QĐ-UBND - Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Yên Bái năm 2018
 • Kế hoạch 154/KH-BCĐ - Kế hoạch triển khai xét các danh hiệu "Gia đình văn hóa"; Tổ dân phố Văn hóa". "Thôn văn hóa" trên địa bàn thành phố Yên Bái.
 • Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 178/KH-UBND - Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 2343/KH-TTCP ngày 02/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.
 • 31-54 of 54<  1  2  >