► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

 • Quyết định 1861/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh Yên Bái - Về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.
 • Giấy phép 05/GPMT-UBND - Giấy phép Môi trường của dự án TRơpngf Trtung jhọc phổ thông Hoàng Quốc Việt, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 • Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường của Dự án Đầu tư Kinh doanh Thương mại Dịch vụ tổng hợp Phúc Lộc. Địa điểm: Thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phó Yên Bái, tỉnh Yên Bái..
 • Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường của Phòng khám Y Cao Hồng Đức. Địa điểm: Phường Minh Tân, thành phó Yên Bái, tỉnh Yên Bái..
 • Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường của Bệnh viện Mắt Hà Nội - Yên Bái. Địa điểm: Phường Minh Tân, thành phó Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 • BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN TOYOTA HÒA BÌNH MINH. ĐỊA ĐIỂM: THÔN PHÚC THỊNH, XÃ GIỚI PHIÊN, THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI.
 • BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI
 • Báo cáo 259/BC-UBND ngày 13/6/2023 - Báo cáo Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Yên Bái.
 • Báo cáo Đề xuất cấp Giấy phép Môi trường của Dự án xây dựng khu tái định cư tập trung trên địa bàn phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
 • Báo cáo Đề xuất cấp Giấy phép Môi trường của Dự án chỉnh trang đô thị khu vực Tổ dân phố số 14 phường Yên Ninh và Tổ dân phố số 16 phường Đồng Tâm.
 • 1-10 of 23<  1  2  3  >