► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

6B. Thông báo kết luận của phiên họp Ủy ban nhân dân phiên thường kỳ tháng 6 năm 2020
Ngày cập nhật: 21/06/2020 12:00:00 SA
Lượt đọc: 445

Báo cáo khác:

  • 5B. Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 5/2020 và Tổng kết công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
  • 5A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5/2020.
  • 4C. 110/BC-UBND - Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5/2020.
  • 4B. 272/TB-UBND - Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2020
  • 4A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 4, Quý II/2020
  • Báo cáo 60/ BC-UBND - Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội Quý I/2020 phương hướng nhiệm vụ tháng 4, Quý II/2020.
  • 95/TB-UBND - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2020.
  • Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 02/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 3/2020
  • 58/TB-UBND - Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
  • 11-19 of 19<  1  2  >