► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

 • 6A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6/2020.
 • 5B. Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 5/2020 và Tổng kết công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 • 5A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5/2020.
 • 4C. 110/BC-UBND - Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5/2020.
 • 4B. 272/TB-UBND - Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2020
 • 4A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 4, Quý II/2020
 • Báo cáo 60/ BC-UBND - Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội Quý I/2020 phương hướng nhiệm vụ tháng 4, Quý II/2020.
 • 95/TB-UBND - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2020.
 • Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 02/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 3/2020
 • 58/TB-UBND - Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 11-20 of 20<  1  2  >