► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

9B. Thông báo số 274/TB-UBND ngày 13/9/2018 - Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
Ngày cập nhật: 13/09/2018 10:28:00 SA
Lượt đọc: 988

 

THÔNG BÁO

Số 274/TB-UBND ngày 13/9/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2018


Ngày 06/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2018; đồng chí Trần Xuân Thủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Sau khi đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế xã hội tháng 8/2018; nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận của các phòng, ban, đơn vị và các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái kết luận như sau:

I. Đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2018:

Trong tháng 8, bám sát chỉ đạo của tỉnh và BTV Thành ủy, UBND thành phố tập trung và quyết tâm cao độ trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tập trung khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 03, ứng phó kịp thời cơn bão số 4; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt được tăng cường. Văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới. Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã, phường đạt khá, giỏi. Quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định nhất là dịp kỷ niệm quốc khánh 02/9.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Thu ngân sách đạt thấp, đặc biệt là giao đất. Việc triển khai các dự án phát triển kinh tế còn chậm. Công tác thi công xây dựng cơ bản, giải ngân, không đảm bảo tiến độ; một số tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng chưa giải quyết dứt điểm, nhất là đối với các công trình trọng điểm. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý đô thị có mặt hạn chế. Tình hình vi phạm trật tự đô thị, vi phạm hành lang, hè phố, lòng lề đường diễn ra hầu hết tại các phường, mặt khác các địa phương chưa thể hiện quyết tâm giải quyết trong việc duy trì trật tự hành lang đường phố. Tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là trật tự an toàn giao thông. Thái độ, tác phong làm việc của một số cán bộ, công chức chưa tốt; công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị chưa thực sự hiệu quả; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ở một số phòng, ban, đơn vị, xã, phường thực hiện chưa tốt, chất lượng chưa đảm bảo, chưa đúng quy định. Những tồn tại, hạn chế nêu trên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 cần khắc phục để triển khai tốt nhiệm vụ trong tháng 9/2018.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 9/2018:

Ngoài các nhiệm vụ đã xây dựng năm 2018, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nhiệm vụ chung:

Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Hoàn thiện đề xuất danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2019. Tiếp tục triển khai Đề án sắp xếp và phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Hoàn thiện xây dựng đề án thành lập 04 phường. Hoàn chỉnh đề án xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II trước năm 2020. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018). Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

a) Về phát triển kinh tế:

* Giao phòng Kinh tế thành phố:

- Tham mưu làm việc với các ngành nông nghiệp, công thương, thống kê rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2018, dự kiến các chỉ tiêu năm 2019.

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu đúng lịch thời vụ, chủ động chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2018. Chỉ đạo triển khai tích cực các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị theo danh mục đã được tỉnh phê duyệt. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới năm 2018.

- Tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh công nghiệp trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý các Cụm công nghiệp. Kiểm tra, kiểm soát tốt thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

- Triển khai các nhiệm vụ PCTT&TKCN: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng, chống thiên tai, bão lũ. Tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra; tham mưu thực hiện chính sách hỗ trợ thiệt hại đảm bảo công khai minh bạch đúng đối tượng. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn thành việc rà soát các trang thiết bị đã phục vụ đợt diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn để chuyển giao cho các xã, phường.

b) Công tác tài chính ngân sách:

* Giao Chi cục Thuế thành phố: Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, xây dựng kế hoạch thu theo tháng phải sát thực tế, cụ thể và khả thi. Phối hợp với Văn phòng ĐKĐĐ và PTQĐ thành phố đẩy nhanh việc thu tiền giao đất, nhất là thu tiền từ đấu giá đất. Phấn đấu 9 tháng đầu năm thu ngân sách đạt từ 75% dự toán trở lên.

* Phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; dự toán ngân sách năm 2019; trên cơ sở đó phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành phố tổ chức làm việc với các sở, ngành chức năng có liên quan của tỉnh để thống nhất về việc xây dựng hệ thống các chỉ tiêu của thành phố trong năm 2019 và hoàn thiện dự toán của thành phố. Hoàn thiện đề xuất danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2019 theo Kết luận số 221-KL/TU ngày 06/9/2018 của TT. Thành ủy.

* Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ sớm tổ chức đấu giá các quỹ đất; phối hợp với phòng TNMT, phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương xây dựng dự toán, đăng ký kế hoạch sử dụng đất, bổ sung vào danh mục đầu tư năm 2019 đối với quỹ đất tổ 43 phường Nguyễn Phúc, Trụ sở xã Tuy Lộc, TTGDTX (Nguyễn Phúc), Trường MN xã Minh Bảo, trường Mầm non Bông sen phân hiệu 2 (Minh Tân).

c) XDCB, QLĐT, TNMT:

* Giao Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng thành phố:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư thi công các công trình đảm bảo đúng kế hoạch. Khẩn trương hoàn thành công trình trường Mầm non Ngọc Lan; tập trung đẩy nhanh tiến độ đối với các công trình thuộc chương trình mục. tiêu quốc gia xây dựng NTM, công trình tu bổ, tôn tạo, mở rộng di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái; khẩn trương triển khai công trình đường từ thôn Hai Luồng, xã Âu Lâu kết nối với đường Ngô Minh Loan.

- Rà soát toàn bộ các hạng mục công trình đang triển khai thực hiện, xác định được những vướng mắc, khó khăn, đề xuất phương án giải quyết từng công trình; các công trình hoàn thiện đến đâu giải ngân đến đấy đảm bảo hết 30/9/2018 giải ngân các nguồn vốn đạt 70% kế hoạch. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm nếu chậm giải ngân để cơ quan chức năng xử phạt. .

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đấu thầu và khắc phục những tồn tại, hạn chế tại Kết luận kiểm tra số 3987/BKHĐT-QLĐT ngày 13/6/2018 của Bộ kế hoạch và đầu tư về công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại tỉnh Yên Bái

* Giao Phòng TNMT, VPĐKĐĐ:

- Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết dứt điểm các tồn tại trong GPMB, đồng thời tập trung giải quyết các tồn tại, phát sinh, ảnh hưởng trong quá trình triển khai thi công các công trình. Tham mưu cho UBND thành phố giải quyết vướng mắc đối với quỹ đất tổ 43, phường Nguyễn Phúc.

- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; khẩn trương kiểm tra, xử lý ngay đối với các trường hợp tập kết cát sỏi vi phạm. Tham mưu kiện toàn tổ kiểm tra rà soát, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, quản lý đô thị trên địa bàn.

- Tăng cường công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tham mưu văn bản yêu cầu các xã, phường rà soát các hộ đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn đã chuyển văn phòng ĐKĐĐ và PTQĐ thành phố; trên cơ sở đó kiểm tra làm rõ vướng mắc để thực hiện đảm bảo quy định, đối chiếu gửi các đơn vị xem đâu thực hiện chậm, gây khó khăn cho người dân.

- Xây dựng danh mục quỹ đất năm 2019 trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách giai đoạn 2018-2020 của tỉnh.

- Chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

* Giao phòng Quản lý đô thị:

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch các phường theo quy định. Tham mưu xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc không gian đô thị trong tháng 9/2018. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, xe chở đất quá khổ, quá tải trên địa bàn thành phố. Kiểm tra triển khai quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT và TTĐT trên địa bàn thành phố.

- Xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp và các trường hợp vi phạm quy hoạch phát sinh mới. Rà soát lại việc xử lý của các xã, phường đối với các trường hợp xây dựng trái phép vi phạm kè sông Hồng yêu cầu xử lý triệt để. Giải quyết dứt điểm việc xây dựng trái phép hành lang cầu Văn phú thuộc xã Phúc Lộc.

- Tham mưu thành lập tổ kiểm tra công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; xử lý vi phạm đối với các công trình vi phạm về tiến độ, chất lượng công trình.

- Rà soát lại hệ thống đèn trang trí, điện chiếu sáng, khu vực vườn hoa, đài phun nước ... triển khai tốt công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (xong trước 18/9/2018)

d) Văn hoá - xã hội:

* Giao phòng Lao động Thương binh và Xã hội: Tiếp tục đôn đốc tiến độ xây nhà và giải ngân kinh phí hỗ trợ làm nhà đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/QĐ-TTg. Phối hợp rà soát, đánh giá, nghiên cứu xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu lao động, chuyển đổi nghề nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố trong quá trình đô thị hóa; đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp theo Đề án tỉnh.

* Giao phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố:

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục thành phố Yên Bái năm học 20142020. Xây dựng phương án thí điểm việc chuyển đổi một số cơ sở giáo dục ra ngoài công lập đối với các trường đủ điều kiện. Kiểm tra công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại các trường TH&THCS Văn Tiến, MN Thanh Bình, MN Ngọc Lan.

- Rà soát, xác định quy mô, trường, lớp, học sinh để đảm bảo số học sinh/lớp theo đúng quy định. Phối hợp với phòng Nội vụ thành phố rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, nhu cầu đội ngũ năm học 2016 – 2019 để xây dựng phương án điều động giáo viên đến đơn vị thiếu đảm bảo tiêu chí, chất lượng và điều kiện của giáo viên; đồng thời đề xuất phương án hợp đồng giáo viên có thời hạn 01 năm nhằm bổ sung giáo viên còn thiếu (số lượng, cơ cấu) (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2036/UBND-NC ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh và Văn văn số 839/SGDĐTTCCB ngày 04/9/2018) báo cáo Thường trực UBND thành phố trước ngày 10/9/2018.

- Hướng dẫn các nhà trường thực hiện các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng quy định, đảm bảo phù hợp, dân chủ, công khai. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý dạy thêm, học thêm..

* Giao phòng Y tế thành phố:

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu, thành lập Đoàn kiểm tra Liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu.

- Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn tập thể các cơ sở giáo dục và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

- Chủ động phương án đối với đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế các phường sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng phương án sáp nhập các trạm y tế liên xã, phường.

* Giao phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm TT và VH thành phố:

- Tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của trung ương, tỉnh, thành phố, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018).

- Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động 03 Ban quản lý di tích cấp Quốc gia trên địa bàn thành phố Di tích Bến Âu Lâu, Di tích Sân vận động Yên Bái, Di tích khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái tháng 2 năm 1930.

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các cơ sở kinh doanh có điều kiện (Karaoke, internet). Tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái theo kế hoạch.

- Làm thủ tục chuyển tượng Bác Hồ từ bảo tàng tỉnh về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố.

e) Về quốc phòng, an ninh, thanh tra, tiếp dân:

* Giao BCH Quân sự thành phố: Chỉ đạo tổ chức huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2018 theo kế hoạch. Chuẩn bị công tác dự nguồn phục công tác dự nguồn phục vụ công tác tuyển quân năm 2019. Chủ động, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống bão lũ xảy ra.

* Giao Công an thành phố: Đảm bảo giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác nắm tình hình tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ nay đến cuối năm, đặc biệt là dịp diễn ra kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái.

. * Thanh tra, Ban tiếp công dân: Làm tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Khẩn trương hoàn thành tranh tra đột xuất việc quản lý hoạt động thu - chi đối với Ban quản lý chợ Yên Bái; nghiên cứu phương án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh của Ban quản lý chợ.

f) Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:

* Giao cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố: Tiếp tục tuyên truyền phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hình thức cuốn chiếu với các nội dung: Chủ trương sáp nhập, nhân sự bố trí các chức danh chủ chốt tại các thôn, tổ dân phố, chế độ chính sách. Xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố sau khi được tỉnh thông qua.

- Sắp xếp cán bộ, công chức xã, phường về các phòng, ban, đơn vị thành phố sau khi hoàn thiện xong quy trình xét chuyển. Thực hiện quy trình thi tuyển công chức cấp xã, xét tuyển Trưởng Công an xã Văn Tiến, Chỉ huy trưởng quân sự phường Đồng Tâm.

- Tham mưu kiện toàn lại hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố khi tỉnh có quyết định phê duyệt; Kiện toàn đối với chức danh lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; Rà soát đánh giá thực trạng mô hình hoạt động của Ban quản lý chợ; xây dựng phương án chuyển đổi đảm bảo hợp lý. Phối hợp với Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo Bộ phận hành chính công của thành phố đi vào hoạt động, đồng thời trên cơ sở phương án đã xây dựng tiếp tục rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ đảm bảo hợp lý; rà soát cơ sở vật chất bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Rà soát đối với chức danh Chánh Thanh tra thành phố, tham mưu văn bản hiệp thương với Thanh tra tỉnh trong trường hợp miễn nhiệm, bổ nhiệm sau sáp nhập đảm bảo quy định.

- Kiểm tra công tác cải cách hành chính ở UBND các xã, phường. Tăng cường nắm bắt tình hình tôn giáo tại địa bàn và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của tỉnh, thành phố.

g) Giao Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền thành phố: Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Thông báo này đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đôn đốc các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

h) Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố: Ngoài các nhiệm vụ phân công theo quy chế làm việc tập trung chỉ đạo các đơn vị trong khối thực hiện các nhiệm vụ được giao; các đồng chí thành viên UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công phụ trách, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, chỉ đạo giải quyết, xử lý các công việc đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Giao đồng chí Nguyễn Yên Hiền chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tăng cường công tác cải cách hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản, kịp thời giải ngân đúng kế hoạch. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xây dựng vi phạm kè sông Hồng, vi phạm tập kết, kinh doanh cát sỏi trên địa bàn. Chỉ đạo BQLDA thành phố kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đấu thầu và khắc phục những tồn tại, hạn chế tại Kết luận kiểm tra số 3987/BKHĐT-QLĐT ngày 13/6/2018 của Bộ kế hoạch và đầu tư về công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại tỉnh Yên Bái. Chỉ đạo xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc không gian đô thị trong tháng 9/2018.

- Giao đồng chí Hoàng Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố: Chỉ đạo phòng QLĐT tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai theo đúng chỉ đạo của Thành ủy tại Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 28/02/2018. Chủ trì làm việc với các sở, ngành chức năng có liên quan của tỉnh để thống nhất về việc xây dựng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế của thành phố trong năm 2019.

- Giao đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Chủ tịch UBND thành phố: Chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh - Xã hội phối hợp làm việc với các sở ngành của tỉnh giải quyết vấn đề vướng mắc trong thực hiện chỉ tiêu dạy nghề của thành phố. Chủ trì làm việc với các sở, ngành chức năng có liên quan của tỉnh để thống nhất về việc xây dựng hệ thống các chỉ tiêu xã hội của thành phố trong năm 2019. Chỉ đạo triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2018. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, đồng thời chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung thông báo./.


Báo cáo khác:

 • 11C. Báo cáo số 313/BC-UBND - Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Yên Bái gửi tới kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 11.A Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2018.
 • 11B. Thông báo số 388/TB-UBND - Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 11 năm 2018.
 • 10B. Thông báo số 356/TB-UBND ngày 15/10/2018 - Kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018
 • 10A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
 • 9A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018; Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9/2018.
 • 8B. Thông báo 245/TB-UBND - Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố phiên họp thường kỳ tháng 8/2018
 • 8A. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố - Tình hình thực hiện phát triển KT-XH tháng 7/2018; Phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018
 • 7A.Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. (Trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX)
 • 6C. Thông báo số 186/TB-UBND - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2018
 • 1-10 of 17<  1  2  >