► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

8B. Thông báo 245/TB-UBND - Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố phiên họp thường kỳ tháng 8/2018
Ngày cập nhật: 17/08/2018 8:58:00 SA
Lượt đọc: 882

 

THÔNG BÁO

Số 245/TB-UBND ngày 09/8/2018

Kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2018Ngày 08/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2018; đồng chí Trần Xuân Thủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Sau khi đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế xã hội tháng 7/2018; nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận của các phòng, ban, đơn vị và các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái kết luận như sau:

I. Đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2018:

Trong tháng 7, UBND thành phố đã bám sát chỉ đạo của tỉnh và BTV Thành ủy tập trung triển khai nhiệm vụ đạt kết quả khá toàn diện, kinh tế tiếp tục ổn định. Đặc biệt, thành phố đã chủ động kịp thời ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3. Thu ngân sách vượt dự toán (vượt 10%); công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch được tăng cường. Văn hóa - xã hội có chuyển biến, công tác an sinh xã hội được quan tâm, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018). Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định. Các xã, phường tích cực phấn đấu triển khai nhiệm vụ, nhân dân phấn khởi tin tưởng và cơ bản chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác quản lý đô thị chuyến biến chậm, có nơi còn có biểu hiện buông lỏng quản lý; tình trạng lấn chiếm hành lang, lề đường và cả lòng đường; việc đánh đất, vận chuyển đất quá tải, rơi vãi ra đường còn diễn ra phổ biến. Tiến độ xây dựng cơ bản các công trình chậm tiến độ. Công tác thu ngân sách tuy vượt dự toán song chỉ tiêu thu tiền giao đất đạt thấp. Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn lao động vẫn xảy ra. Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, xã, phường có việc thiếu chặt chẽ nhất là công tác GPMB. Công tác tham mưu tổng hợp đánh giá phân tích tình hình giúp cho lãnh đạo chỉ đạo có việc chưa đạt yêu cầu. Nhũng tồn tại, hạn chế nêu trên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 cần khắc phục đế triển khai tốt nhiệm vụ trong tháng 8/2018.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 8/2018:

Ngoài các nhiệm vụ đã xây dựng năm 2018, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nhiệm vụ chung: Tiếp tục tập trung rà soát, xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Xây dựng phương án phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phương án thu chi ngân sách năm 2019; chỉ đạo phương án sắp xếp lại thôn, tổ dân phố; công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

a) về phát triển kinh tế:

* Giao phòng Kinh tế thành phố:

- Hướng dẫn các xã, phường kịp thời khắc phục thiệt hại sản xuất do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 831/UBND-KT ngày 21/7/2018. Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã, phường rà soát thống kê chính xác những thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, đề xuất ứng kinh phí cho các hộ dân trong trường hợp tỉnh chưa phân bố nguồn kinh phí để kịp thời khắc phục sản xuất. Tiếp tục tăng cường công tác PCTT-TKCN trên địa bàn thành phố.

- Kiểm tra, đôn đốc các hộ thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế, nghiệm thu, giải ngân đúng kế hoạch. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM; triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm.

- Tham mưu tổ chức 02 gian hàng triển lãm thành tựu kinh tế, kỹ thuật và xã hội tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vùng Tây Bắc -Yên Bái 2018; vận động các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hóa theo lĩnh vực quản lý và trên địa bàn tham gia các gian hàng tại Hội chợ (146/KH-UBND ngày 26/7/2018).

- Tiếp tục nắm bắt tinh hình sản xuất, kinh doanh công nghiệp trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý các Cụm công nghiệp lưu ý kiểm tra an toàn lao động tại các doanh nghiệp. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường về thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với cụm công nghiệp Đầm Hồng (Quyết định 250/QĐ-STNMT ngày 20/7/2018).

b) Thu ngân sách:

* Giao Chi cục Thuế thành phố:

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND thành phố xây dựng phương án, dự toán thu - chi ngân sách năm 2019. Rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, các sắc thuế, tính toán, đôn đốc các nguồn thu có khả năng tăng thu đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2018.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, tổ chức thực hiện quyết liệt đối với công tác thu nợ đọng thuế; áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thu hồi nợ thuê; tập trung cao đối với nợ có khả năng thu, đồng thời không để phát sinh, gia tăng các đơn vị nợ thuế.

* Giao Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất thành phố:

- Rà soát xây dựng báo cáo những khó khăn, vướng mắc; lộ trình thực hiện, giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các quỹ đất chuyển Thường trực UBND thành phố trước ngày 14/8/2018.

- Phối hợp với phòng TNMT, UBND phường Hồng Hà giải quyết vướng mắc liên quan đến tranh chấp đất đai thuộc Quỹ đất đất tổ 16A, phường Hồng Hà.

- Phối hợp với UBND phường Đồng Tâm kiểm tra diện tích đất nằm giữa khu đất của Hội Nông dân tỉnh và khu đất BT của tính đề xuất phương án xử theo quy định.

- Phối hợp với Tổ công tác của Cục thuế tỉnh trong việc đôn đốc thu tiền sử dụng đất còn nợ và phát sinh trên địa bàn các quỹ đất thuộc ngân sách tỉnh và các quỹ đất thuộc ngân sách thành phố (QĐ số 2707/QĐ-CT của Cục Thuế tỉnh)

* Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:

- Khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách năm 2019; danh mục các dự án đầu tư năm 2019 trên cơ sở ưu tiên các công trình chuyển tiếp, các công trình cấp thiết, các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trình Thường trực UBND thành phố cho ý kiến trước khi trình Thường trực Thành ủy.

- Phối hợp với Tổ công tác liên ngành của tỉnh kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 (Văn bản số 968/SKHĐT-TH ngày 31/7/2018).

- Tham mưu phối hợp với Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh khẩn trương giải quyết dứt điểm việc thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng thi công công trình giữa chủ đầu tư với Công ty MTV Tây Bắc theo nội dung Biên bản làm việc ngày 20/6/2018 để giải quyết nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Kim trong tháng 8/2018 (Văn bản số 1566/UBND-TCD ngày 10/7/2018).

- Phối hợp với Ban quản lý dự án thành phố rà soát nhu cầu đầu tư, cải tạo xây dựng nhà vệ sinh, công trình nước sạch trong trường tiểu học trên địa bàn thành phố Yên Bái; chuẩn bị để đồng chí lãnh đạo UBND thành phố đi kiểm tra thực tế vào sáng ngày 09/8/2018.

- Rà soát chi tiết từng dự án xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, tham mưu cho UBND thành phố điều chỉnh vốn sang những dự án có khả năng hoàn thành sớm, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

c) XDCB, QLĐT, TNMT:

* Giao Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng thành phố:

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, nhất là các công trình thuộc đề án xây dựng NTM trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán công trình đã hoàn thành theo đúng các quy định pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái; Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc còn để xảy ra tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; công tác quản lý chất lượng và tiến độ; công tác nghiệm thu, thanh toán và quản lý chi phí đầu tư, giá cả (Thông báo số 443/TB-KTNN ngày 13/7/2018).

* Giao Phòng TNMT, VPĐKĐ:

- Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết dứt điểm các tồn tại trong GPMB, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố theo đúng Kết luận số 191-KL/TU ngày 08/8/2018 của Thành ủy.

- Báo cáo kết quả rà soát tổng thể tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố trước ngày 15/8/2018. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu xem xét trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ quá thời gian quy định.

- Tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn. Rà soát, xác định thu hồi diện tích đất 5% của xã hiện các đơn vị khai thác cát sỏi đang sử dụng; kiểm tra đình chỉ việc khai thác của các đơn vị không đủ điều kiện theo giấy phép đã cấp.

* Giao phòng Quản lý đô thị:

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch các phường theo quy định. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn thành phố. Chuẩn bị các nội dung tham gia Hội nghị cụm các đô thị vùng Tây Bắc năm 2018 tại thành phố Hòa Bình với chủ đề “Tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng đất đai trong phát triển đô thị” (Kế hoạch số 1533/KH-UBND ngày 05/7/2018).

- Chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ thành phố hoàn thành Đề án xây dựng 04 xã trở thành phường trước ngày 20/8/2018.

- Tiếp tục tham mưu tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ tại các lối đi tự mở phường Yên Ninh và xã Tuy Lộc (Văn bản số 1748/UBND-NC ngày 31/7/2018).

- Tổ chức xử lý, giải tỏa các công trình xây dựng, các điểm tập kết, kinh doanh vật liệu trong phạm vi hành lang bảo vệ kè sông Hồng, nghiêm cấm khai thác vật liệu gần chân kè trước ngày 15/8/2018 (BC 81/BC-CCTL ngày 12/6/2018 và 945/SNN-TL ngày 11/7/2018). Xây dựng phương án mở rộng đường sau khi đã giải tỏa dứt điểm việc lấn chiếm.

- Rà soát, xây dựng phương án phân khu, phân đoạn xử lý, nạo, vét bùn lắng đọng tại các tuyến đường. Đồng thời, làm việc với Chi cục thủy lợi về mở rộng họng thoát nước kè sông Hồng đảm bảo đủ điều kiện thoát nước khi mưa lũ.

* Giao đồng chí Mã Đức Thành - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố: Xây dựng lịch kiểm tra của lãnh đạo UBND thành phố đối với công tác quản lý đô thị tại các tuyến đường trọng điểm. Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tham mưu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện, thực hiện không hiệu quả; chuyến phòng Nội vụ đưa vào đánh giá thi đua cuối năm.

d) Văn hoá - xã hội:

* Giao phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm TT và VH thành phố: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhất là tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02/9. Đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2018). Tham mưu hoàn thiện Quy chế quản lý các khu di tích trên địa bàn; Quy chế hoạt động của Khu di tích Lễ đài Sân vận động.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của đội kiểm tra liên ngành kiểm tra kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, băng đĩa hình... Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

* Giao phòng Lao động Thương binh và Xã hội: Tham mưu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tiếp tục đôn đốc tiến độ xây nhà và giải ngân kinh phí hỗ trợ làm nhà đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/QĐ-TTg. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu lao động, chuyển đổi nghề nghiệp nông thôn trên địa bàn trong quá trình đô thị hóa. Tham mưu tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo nghề.

* Giao phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố: Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018-2019. Chỉ đạo các nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019 đúng thời gian quy định. Quản lý tốt việc phân luồng, phân lớp, phân tuyến tại các nhà trường. Tham mưu văn bản chỉ đạo các nhà trường thực hiện đúng quy định trong việc đóng góp xã hội hóa đầu năm học đảm bảo công khai, công bằng; đồng thời phân kỳ đóng góp phù hợp để giảm các khoản thu tập trung đầu năm học.

* Giao phòng Y tế thành phố: Tiếp tục giám sát phòng chống dịch bệnh, VSATTP. Kiểm tra công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập năm 2018. Hoàn thiện hồ sơ thực hiện TCQGVYT xã năm 2018. Phối hợp với phòng Nội vụ tiếp tục rà soát đề xuất mô hình trạm y tế liên xã, phường ở những nơi có đủ điều kiện và phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa phương.

e) Về quốc phòng, an ninh, thanh tra, tiếp dân: Đảm bảo giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đấy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác nắm tình hình. Kiểm tra, rà soát, xử lý các phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính còn tồn đọng tại nơi tạm giữ theo quy định của pháp luật. Nắm chắc tình hình an ninh công sở, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

* Giao Ban chỉ huy quân sự thành phố: Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 49 gửi về Thường trực UBND thành phố trước ngày 13/8/2018. Tham muu tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 03 cơ sở (phường Đồng Tâm, xã Âu Lâu, xã Văn Phú) đảm bảo an toàn, thực chất và hiệu quả. Tuyến chọn Đội bóng chuyền tham gia giải thể thao chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018 (KH số 2270/KH-BTC ngày 02/8/2018).

f) Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:

* Giao phòng Nội vụ thành phố:

- Tham mưu tổ chức làm việc với các xã, phường để rà soát, thống nhất xây dựng lại phương án sắp xếp và phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh, xong trước ngày 10/8/2018.

- Thực hiện rà soát chỉ tiêu biên chế được giao, Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt và lộ trình tinh giản biên chế tham mưu cho UBND thành phố tổng hợp nhu cầu tuyển dụng biên chế công chức báo cáo tỉnh xem xét, quyết định.

- Tăng cường công tác quản lý các hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng. Tham mưu tổ chức kiểm tra tình hình thực thi pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/8/2018.

g) Giao Văn phòng cấp ủy - Chính quyền thành phố: Rà soát, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị giải quyết công việc trên hệ điều hành tác nghiệp; đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo tuần vào thứ 5 hàng tuần. Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Thông báo này đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

h) Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố: Ngoài các nhiệm vụ phân công theo quy chế làm việc tập trung chỉ đạo các đơn vị trong khối thực hiện các nhiệm vụ được giao; các đồng chí thành viên UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công phụ trách, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, chỉ đạo giải quyết, xử lý các công việc đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Giao đồng chí Nguyễn Yên Hiền chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, Nội vụ hoàn thành Đề án xây dựng 4 xã lên phường xong trước 20/8/2018. Chỉ đạo phòng Kinh tế, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố rà soát tiến độ giải ngân xây dựng các công trình NTM, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Giao đồng chí Hoàng Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố: Tiếp tục chỉ đạo phòng QLĐT, các xã, phường tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai theo đúng chỉ đạo của Thành ủy tại Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 28/02/2018. Trong đó, tập trung kiểm tra tình trạng tái lấn chiếm hành lang, hè phố; tập trung vào những khu vực trọng điểm lấn chiếm hành lang, lòng đường để kinh doanh.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2018. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, đồng thời chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung thông báo./.

 

Tải Thông báo 245/TB-UBND tại đây

 

Báo cáo khác:

 • 11C. Báo cáo số 313/BC-UBND - Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Yên Bái gửi tới kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 11.A Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2018.
 • 11B. Thông báo số 388/TB-UBND - Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 11 năm 2018.
 • 10B. Thông báo số 356/TB-UBND ngày 15/10/2018 - Kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018
 • 10A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
 • 9B. Thông báo số 274/TB-UBND ngày 13/9/2018 - Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
 • 9A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018; Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9/2018.
 • 8A. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố - Tình hình thực hiện phát triển KT-XH tháng 7/2018; Phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018
 • 7A.Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. (Trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX)
 • 6C. Thông báo số 186/TB-UBND - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2018
 • 1-10 of 17<  1  2  >