► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

11C. Báo cáo số 313/BC-UBND - Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Yên Bái gửi tới kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật: 13/11/2018 2:47:00 CH
Lượt đọc: 1117

 

BÁO CÁO

Số 313/BC-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Yên Bái gửi tới kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của UBMTTQ thành phố, UBND thành phố báo cáo tổng hợp việc giải quyết, trả lời của các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị đối với các ý kiến của cử tri thành phố, cụ thể như sau:

Phần I

CÁC Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH VÀ CÁC SỞ, NGÀNH CỦA TỈNH

I. Về chế độ, chính sách:

1. Cử tri các xã, phường trên địa bàn thành phố đề nghị tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách và chi trả chính sách đối với lực lượng Thanh niên xung phong tham gia mở tuyến đường Hoàng Liên Sơn I, Hoàng Liên Sơn II.

Sở Nội vụ trả lời như sau:

a. Về hướng dẫn thực hiện chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong tham gia mở tuyến đường Hoàng Liên Sơn 1.

- Sở Nội vụ đã có Công văn số 382/TTr-SNV ngày 17/7/2017 gửi Bộ Nội vụ, về việc xin chủ trương, văn bản áp dụng giải quyết chế độ, chính sách đối với phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác nhận phiên hiệu, theo Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ, cho 02 đơn vị thanh niên xung phong tham gia xây dựng: Đường Thuận Hải (1985-1986) và đường Hoàng Liên Sơn 1 (1984-1985) theo Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 31/12/1015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ngày 04/8/2017 Bộ Nội vụ đã có văn bản số 4135/BNV-CTTN trả lời về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong, theo đó có trả lời về chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển kinh tế: Sau ngày 30/4/1975 Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố đã huy động, tổ chức lực lượng thanh niên xung phong tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển kinh tế. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đã được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước (kể từ khi nhập ngũ cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ theo từng ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn hoạt động cụ thể. Do vậy, hiện nay Nhà nước chưa có chủ trương xem xét giải quyết chế độ trợ cấp đối với đối tượng này.

- Như vậy đến nay Nhà nước chưa có chủ trương và hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp đối với đối tượng tham gia xây dựng tuyến đường Hoàng Liên Sơn 1.

b. Về hướng dẫn thực hiện chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong tham gia mở tuyến đường Hoàng Liên Sơn 2: Hiện nay tỉnh Yên Bái chưa có phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong tham gia xây dựng tuyến đường Hoàng Liên Sơn 2.

II. Về xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng:

1. Cử tri xã Âu Lâu: Đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh sớm chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng sạt lở đất tại khu tái định cư Khu công nghiệp Âu Lâu (Thôn Châu Giang 2) làm ảnh hưởng đến các công trình xây dựng của các hộ dân.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trả lời như sau: Khu tái định cư khu công nghiệp Âu Lâu (giai đoạn 1, giai đoạn 2) được xây dựng từ năm 2014 công trình hoàn thành bàn giao cho UBND thành phố Yên Bái từ 01/4/2017 để bố trí tái định cư cho các hộ dân. Do ảnh hưởng mùa mưa lũ năm 2017 trên địa bàn xã Âu Lâu mưa to và kéo dài lượng nước từ thượng nguồn dồn về gây xói lở cục bộ một vài vị trí chân mái taluy có nguy cơ ảnh hưởng tới các công trình của một số hộ dân trong khu tái định cư. Để giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Âu Lâu, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã yêu cầu Công ty Phát triển và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp chỉ đạo nhà thầu trúng thầu thi công khu tái định cư (giai đoạn 2) khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở nền đường, mái taluy để đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong tháng 7 năm 2018. Về lâu dài để đảm bảo ổn định cho khu tái định cư, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ tiếp tục báo cáo các Sở, ngành liên quan kiểm tra xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khu tái định cư khu công nghiệp Âu Lâu đảm bảo đồng bộ giải pháp thoát nước tránh gây sạt lở cục bộ làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong khu vực.

2. Cử tri xã Giới Phiên đề nghị: Đề nghị nhà nước xem xét trả tiền cho nhân dân trong việc thu hồi đất nông nghiệp của nhân dân để xây dựng 9 phân khu dân cư nông thôn mới, đô thị mới, trong đó có 7 phân khu thuộc quỹ đất 02 bên cầu Tuần Quán và quốc lộ 32c và 02 phân khu 1A, 1B thuộc quỹ đất hai bên cầu Bách Lẫm nhân dân đã đồng thuận ký phương án hơn 01 năm nay xong không trả tiền.

Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh trả lời như sau: Ngày 15/7/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái ban hành Thông báo thu hồi đất số 268/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới, địa điểm: Thôn 1, thôn 3, thôn 4 và thôn 5, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện công tác đo đạc lập hồ sơ thu hồi đất, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: xây dựng khu dân cư nông thôn mới dọc hai bên đường cầu Bách Lẫm - Điểm 1A, 1B, địa điểm: Thôn 1, thôn 3, thôn 4 và thôn 5 xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái theo đúng quy định. Đến thời điểm hiện tại, tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đã được Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái phê duyệt kinh phí bồi thường 05 đợt là 105/107 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức, với diện tích đất đã có quyết định thu hồi là 7,56/8,05ha (đạt 93,9% diện tích thu hồi) với tổng kinh phí là: 18.531.746.000 đồng. Đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh chưa tổ chức chi trả kinh phí cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có đất bị thu hồi. Về việc này, Văn phòng xin được báo cáo, giải trình như sau:

- Lý do thứ nhất: Chưa có nguồn vốn để chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới, địa điểm: Thôn 1, thôn 3, thôn 4 và thôn 5, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái không thuộc Danh mục các công trình được UBND tỉnh phê duyệt ứng vốn năm 2017 nên không bố trí được nguồn vốn để thực hiện chi trả kinh phí cho các hộ gia đình theo quy định. Về nội dung này Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái đã có văn bản số 349/VPĐK-KHTC ngày 23/10/2017 Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xin chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề chậm chi trả kinh phí bồi thường trong công tác giải phóng mặt bằng công trình tại xã Giới Phiên và đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí nguồn vốn ứng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB, đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa tiếp tục triển khai thực hiện dự án được.

- Lý do thứ hai: 05 quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ trên đều được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 19/QĐ-UBND và Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh Yên Bái. Đến nay các quyết định này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12017 của UBND tỉnh Yên Bái. Thực hiện Khoản 2, Điều 8, Quyết định số 26 và Khoản 2, Điều 7, Quyết định số 27 quy định: “Đối với các dự án đang lập phương án bồi thường hoặc đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa trả tiền bồi thường thì được điều chỉnh thực hiện theo quy định này”. Khi áp dụng điều chỉnh phương án theo Quy định tại Quyết định 26/QĐ-UBND và Quyết định 27/QĐ-UBND dẫn đến tăng về vật kiến trúc, giảm về cây trồng đã được Nhà nước phê duyệt gây khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Về nội dung này, Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ tỉnh Yên Bái đã có Báo cáo số 24/BC-VPĐK ngày 28/3/2018 và đề nghị được áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái: “Các trường hợp đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt”.

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo, giải quyết của UBND tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện chi trả kinh phí bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân.

3. Cử tri xã Phúc Lộc đề nghị: Một số hộ dân xã Phúc Lộc thuộc diện phải di dời của Dự án phát triển quỹ đất của tỉnh (trước của Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Yên Bái) kiến nghị được cắm tái định cư tại chỗ, vị trí 1 theo trục đường quốc lộ 32C mà dự án thu hồi, đề nghị UBND tỉnh xem xét nâng mức giá đền bù vật kiến trúc, cây cối, hoa màu cho nhân dân.

Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ tỉnh trả lời như sau:

- Về tái định cư: Đối với các hộ gia đình thu hồi đất ở, phải di dời chỗ ở sau khi thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng sạch có quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc tiến hành họp xét tái định cư và trình hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Yên Bái phê duyệt cho các hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư tại khu vực thu hồi.

- Về đền bù vật kiến trúc, cây cối, hoa màu cho nhân dân: Văn Phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức họp triển khai giao thông báo thu hồi đất và Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về bồi thường thiệt hại nhà, công trình khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về bồi thường đối với cây trồng; Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất tại Dự án khu dân cư nông thôn mới (Các khu đất giáp trường Cao đẳng Y, bệnh viện 500 giường và Khu tái định cư bệnh viện Lao Phổi). Địa điểm: Thôn 1, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, Văn Phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc cùng các hộ gia đình, cá nhân đang tiến hành kiểm kê đất đai và tài sản trên đất chưa lập và chưa công khai phương án bồi thường, hỗ trợ.

4. Cử tri xã Phúc Lộc: Một số hộ dân xã Phúc Lộc kiến nghị dự án quỹ đất 5a, 5b của tỉnh thi công làm ảnh hưởng đến hệ thống cấp, thoát nước khiến 1,6 ha đất ruộng của các hộ dân ảnh hưởng bị ngập úng và không có nước sản xuất. Cử tri đề nghị HĐND tỉnh, chủ đầu tư dự án có biện pháp có mương, cống đảm bảo nước sản xuất và không bị ngập úng để nhân dân yên tâm sản xuất..

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Ngày 19/6/2018 Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Ủy ban dân xã Phúc Lộc, đơn vị thi công công trình, cơ sở thôn 2, xã Phúc Lộc kiểm tra tại thực địa, tiến hành lập biên bản xác định nguyên nhân, rà soát, thống kê diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng liên quan đến 21 hộ gia đình, cá nhân do thi công công trình, cụ thể như sau: có 21 hộ không canh tác được; diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng: 10.724,60m. 08 hộ canh tác được nhưng năng suất thấp đề nghị hỗ trợ 30% diện tích gieo cấy. Diện tích đất nông nghiệp đề nghị hỗ trợ 30%; 4.040,40m”. Số vụ đề nghị hỗ trợ: 01 vụ chiêm xuân 2018.

Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái đã tổng hợp, lập phương án hỗ trợ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19/11/2018.

5. Cử tri xã Tân Thịnh đề nghị: Năm 2017, tỉnh có kế hoạch giải phóng mặt bằng khu vực thôn Thanh Hùng để xây dựng khu trung tâm hành chính tỉnh. Dự án này đã tiến hành kiểm kê từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Cử tri đề nghị thông báo rõ dự án có tiếp tục thực hiện hay không, để các hộ dân được biết còn có kế hoạch sử dụng đất lâu dài?

Sở Kế hoạch - Đầu tư trả lời như sau: Để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, nhu cầu tiếp xúc các dịch vụ công của người dân được thuận tiện, giảm thiểu tối đa các chi phí, thời gian trao đổi giữa các đơn vị hành chính của tỉnh do đó nhu cầu xây dựng Trung tâm hành chính công của tỉnh là cần thiết. Tuy nhiên trong điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo trước mắt chỉ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất phục vụ cho việc nghiên cứu đầu tư dự án. Theo đó, dự án Tiểu dự án bồi thường giải phóng bồi thường giải phóng mặt bằng hạ tầng đô thị phía Nam thành phố Yên Bái đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư 42.000 triệu đồng (nguồn vốn ngân sách nhà nước). Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao là 37.800 triệu đồng (bằng 90% TMĐT); kế hoạch vốn đã giao chi tiết đến nay là 15.000 triệu đồng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã lên phương án đền bù, giải phóng mặt bằng của 46 hộ dân, với tổng kinh phí là 34.500 triệu đồng. Để đảm bảo triển khai phù hợp với nguồn vốn được giao, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng phê duyệt 03 đợt) với tổng kinh phí chi trả cho 30 hộ dân là 15.000 triệu đồng. Trong giai đoạn 2018-2020, Sở Kế hoạch - Đầu tư sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối bố trí đủ kinh phí để Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái có đủ cơ sở phê duyệt phương án đền bù và chi trả cho các hộ dân. Sau khi thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái và các đơn vị có liên quan để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án sử dụng quỹ đất cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Cử tri xã Phúc Lộc, xã Giới Phiên, phường Hợp Minh đề nghị: UBND tỉnh bố trí vốn để tiếp tục thực hiện dự án quốc lộ 32C mở rộng, hiện nay dự án bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

- Cử tri xã Phúc Lộc đề nghị: Một lô đất tái định cư dự án Quốc lộ 32C mở rộng hiện nay chỉ được cấp 100m2, cử tri đề nghị tăng diện tích tái định cư lên 300m2 để bằng với các diện tích cấp của các dự án trước như dự án Trường Cao đẳng Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao phổi của tỉnh.

Sở Giao thông vận tải trả lời như sau:

- Về lộ trình triển khai dự án: Dự án nâng cấp quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương - thành phố Yên Bái sử dụng nguồn vốn NSNN của Bộ Giao thông vận tải, năm 2015 đã triển khai thi công hoàn thành đoạn Km79 - Km87+150, đoạn từ Km87+150 - Kn96+500 tiếp tục được triển khai thi công từ tháng 9/2015. Tuy nhiên, do nguồn vốn NSNN gặp khó khăn nên năm 2018 dự án chưa được Bộ GTVT bố trí vốn. Ngày 20/6/2018 Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đã có văn bản số 693/SGTVT-KHTC gửi Bộ GTVT đề nghị tiếp tục xem xét, bố trí vốn để tiếp tục triển khai dự án nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Ngày 17/8/2018 Bộ GTVT đã có văn bản số 404/TB-BGTVT trả lời đã rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng vốn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện đầu tư hoàn thành đối với các dự án chuyển tiếp, chưa bố trí được nguồn theo quy mô được duyệt, đảm bảo an toàn giao thông, trong đó có dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương-Tp Yên Bái và dự án nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn km315-Km330.

- Về Tái định cư: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương - thành phố Yên Bái (Km79-00-Km6+500), tỉnh Yên Bái đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 532/QĐ-SGTVT ngày 28/3/2016 trên cơ sở thống nhất giữa Ủy ban nhân dân các xã, Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Giao thông vận tải Yên Bái (Chủ đầu tư) để trình UBND tỉnh phê duyệt. Các khu tái định cư được xây dựng đều bám theo mặt đường Quốc lộ 32 với lô đất tái định cư được phê duyệt có diện tích S = 5 x 20 = 100m2/1 hộ, đảm bảo thuận lợi cho đời sống của nhân dân khi được tái định cư.

II. Về lĩnh vực An toàn giao thông:

1. Cử tri thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến đề nghị: Đoạn đường Văn Tiến - Hậu Bổng xuống cấp nghiêm trọng, hành lang an toàn giao thông bị che khuất tầm nhìn, khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng (chết người), đề nghị Sở Giao thông vận tải sớm có kế hoạch sửa chữa đoạn đường trên để đảm bảo an toàn giao thông đoạn đường trên.

Sở Giao thông vận tải trả lời như sau: Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện thi công xong.

2. Cử tri phường Hợp Minh đề nghị: Năm 2016 hơn 600m tuyến đường Hợp Minh - My đã được nâng cấp, sửa chữa rãnh đường nhưng chưa được nâng cấp nền đường. Đến nay nhiều đoạn hỏng chưa được sửa chữa gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông. Cử tri đề nghị nâng cấp nền đường.

Sở Giao thông vận tải trả lời như sau: Ngày 29/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1167/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì đường bộ địa phương và cho phép chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách Trung ương (nguồn 35%), trong đó có danh mục: Sửa chữa các hư hỏng trên đường Hợp Minh - Mỵ (ĐT.172). Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ xem xét, trước mắt ưu tiên những đoạn mặt đường bị hư hỏng nặng, những vị trí bị ngập úng, những vị trí hư hỏng còn lại sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý thực hiện đảm bảo giao thông bằng cấp phối thiên nhiên nhằm đảm bảo ATGT cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường. Hiện đang lựa chọn nhà thầu, dự kiến đầu tháng 12/2018 sẽ triển khai thi công.

3. Cử tri phường Nguyễn Thái Học đề nghị: Hiện tại tuyến đường Lê Hồng Phong có nhiều phương tiện xe chở đất đá, cát sỏi quá tải làm rơi vãi ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Nhất là đoạn ngã 3 giáp với Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Yên Bái). Đề nghị các ngành chức năng tăng cường quản lý, xử lý các xe chở khá khổ, quá tải.

Sở Giao thông vận tải trả lời như sau: Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SGTVT ngày 29/12/2017 về kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2018 và Kế hoạch số 20/KH-TTr ngày 30/3/2018 về tổ chức ký cam kết không xếp hàng lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép đối với các đơn vị, cá nhân là đầu mối hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở giao thông vận tải đã chỉ đạo Thanh tra Sở tổ chức triển khai thực các kế hoạch nêu trên và hiện vẫn đang duy trì kiểm soát tải trọng xe trên một số tuyến đường có phương tiện xe quá tải hoạt động nhiều, vì vậy tình trạng xe quá tải trọng vi phạm đã hạn chế. Tuy nhiên, do lực lượng Thanh tra mỏng, địa bàn rộng nên việc kiểm soát tải trọng xe còn gặp nhiều khó khăn. Để làm tốt công tác kiểm soát tải trọng xe trong thời gian tới Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với cơ quan thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục kiểm tra xử lý vi phạm, đồng thời đề nghị các huyện, thị xã, thành phố phối hợp kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn của mình quản lý nhằm hạn chế phương tiện vi phạm làm ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông.

III. Về lĩnh vực tài nguyên môi trường đô thị:

1. Cử tri xã Giới Phiên, xã Phúc Lộc, xã Văn Phú, phường Nguyễn Phúc: Đề nghị cho kiểm tra quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép cho khai thác cát trên sông Hồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện có 03 Giấy phép khai thác cát, sỏi còn hiệu lực cấp cho 03 doanh nghiệp (Công ty TNHH Minh Phú, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đầm Mỏ, Hợp tác xã Khai Minh) tại các xã: Giới Phiên, Văn Phú, Tuy Lộc. Ngoài ra, có 01 Giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực tại 02 điểm cát xã Giới Phiên và xã Phúc Lộc cấp cho Công ty TNHH Linh Huy Hoàng (mới hết thời hạn ngày 28 tháng 06 năm 2018), Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu Công ty tạm dừng khai thác trong thời gian đang được xem xét Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản.

* Đối với công tác cấp phép hoạt động khoáng sản nói chung và thăm dò, khai thác cát, sỏi nói riêng: Được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cấp giấy phép hoạt động khoáng sản như: Không vào khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản... Trước khi cấp phép đều đã mời Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã kiểm tra thực địa và cho ý kiến cụ thể bằng văn bản về các vấn đề liên quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống của người dân địa phương và hoạt động khác.

* Đối với công tác kiểm tra hoạt động khai thác cát:

- Về trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Giám đốc Sở đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 38/QĐ-STNMT. Theo đó, đã kiểm tra 03 doanh nghiệp có Giấy phép khai thác còn hiệu lực tại thành phố Yên Bái, yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục các tồn tại. Lập Biên bản xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền là 32 triệu đồng (Công ty TNHH Minh Phú 12 triệu đồng, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đầm Mỏ 15 triệu đồng, Hợp tác xã Khai Minh 5 triệu đồng).

- Về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái: Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Phú, Nguyễn Phúc theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, nắm bắt và xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong khai thác cát, sỏi (như: không thuê mặt nước; sử dụng đất không đúng mục đích trong việc làm bãi tập kết, làm bến thủy nội địa...). Đến nay, đã tiến hành xử . phạt vi phạm về đất đai đối với các bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi, ban hành 23 Quyết định xử phạt hành chính và 14 Quyết định cưỡng chế thực hiện khắc phục hậu quả.

2. Cử tri xã Âu Lâu đề nghị: Kiểm tra việc khai thác, chế biến khoáng sản tại các xã Hưng Thịnh, xã Lương Thịnh của huyện Trấn Yên xả thải ra suối Ngòi Lâu gây ứ đọng bùn đất, quặng, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới việc cung cấp nước sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Trong thời gian vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có hoạt động khai thác, chế biến quặng sắt tại các xã Hưng Thịnh và Lương Thịnh của huyện Trấn Yên nói riêng và các cơ sở có phát sinh chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh nói chung.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 430/UBND-TNMT ngày 21/3/2018 về việc ngừng hoạt động chế biến khoáng sản và khắc phục tồn tại trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy tuyển quặng sắt xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (hiện nay đơn vị chưa khắc phục xong nên vẫn chưa được phép hoạt động sản xuất trở lại); đối với Công ty Cổ phần Khoáng nghiệp và Thương mại Thuận Thông Đạt đã dừng hoạt động sản xuất từ tháng 01/2018 theo đúng yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái theo Văn bản số 1883/UBND-TNMT ngày 05/9/2017; đối với Công ty TNHH Tân Tiến do thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Nhà máy tuyển quặng sắt Lương Thịnh, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nên Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử lý vi phạm hành chính với số tiền 60.000.000 đồng tại Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC ngày 07/5/2018, đến nay về cơ bản đã xử lý chất thải đảm bảo trước khi thải ra ngoài môi trường. Hiện nay, trên địa bàn xã Hưng Thịnh và Lương Thịnh của huyện Trấn Yên chỉ còn duy nhất Công ty TNHH Tân Tiến là có hoạt động khai thác và chế biến quặng sắt có thải chất thải ra Ngòi Lâu.

Qua công tác giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, hiện nay nước Ngòi Lâu đã cơ bản trong trở lại, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục giao các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các địa phương thường xuyên giám sát việc hoạt động sản xuất và xử lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa tỉnh nói chung và các cơ sở hoạt động khai thác, chế biến quặng sắt tại các xã Hưng Thịnh và Lương Thịnh của huyện Trấn Yên nói riêng để tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

3. Cử tri phường Nguyễn Phúc đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng cho kiểm tra việc xả khói lò đốt gạch của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái (Khu vực tổ 43) để không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Ngày 06/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Yên Bái, Uỷ ban nhân dân phường Nguyễn Phúc tiến hành kiểm tra đối với Nhà máy gạch Xuân Lan của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái theo ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Yên Bái.

Qua kiểm tra thực tế tại Nhà máy gạch Xuân Lan và các hộ dân cư ở tổ dân phố số 37, 40, 41, 43 (khu vực xung quanh nhà máy) có sự tham gia của đại diện của nhân dân khu dân cư Phúc Xuân, tại thời điểm kiểm tra không có mùi khí thải từ ống khói của Nhà máy gạch Xuân Lan ở các khu vực tổ dân phố nêu trên.

Theo ý kiến của đại diện khu dân cư Phúc Xuân, phường Nguyễn Phúc (bà: Trần Thị Nga, Bí thư Chi bộ khu dân cư, kiêm trưởng khu dân cư; bà: Nguyễn Thị Thanh Chương, Phó Bí thư Chi bộ khu dân cư, kiêm trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư; bà: Đoàn Thị Nhĩnh, Tổ trưởng tổ dân phố 43, phường Nguyễn Phúc) thì tình trạng gây ô nhiễm mùi do ống khói của Nhà máy gạch Xuân Lan xảy ra cách đây khoảng 2 năm, đặc biệt là những ngày đổi gió và mưa, khí thải từ ống khói của Nhà máy gạch Xuân Lan có mùi khó chịu, khó thở ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân ở các tổ dân phố số 37, 40, 41, 43.

- Đối với Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Phúc thì đây là lần đầu tiên nhận được phản ánh của nhân dân về tình hình ô nhiễm môi trường từ nhà máy gạch Xuân Lan ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương giám sát quá trình hoạt động sản xuất và xử lý chất thải (đặc biệt là khí thải) của Nhà máy gạch Xuân Lan, đồng thời thực hiện giám sát quá trình thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của Nhà máy, nếu quá trình hoạt động Nhà máy khí thải xử lý không đảm bảo quy chuẩn, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kịp thời yêu cầu Công ty khắc phục để xử lý đảm bảo cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.

4. Cử tri xã Âu Lâu: Đề nghị tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường của Trung tâm chăn nuôi công nghệ cao (thôn Đồng Đình) mặc dù thời gian qua Trung tâm chăn nuôi công nghệ cao đã có những biện pháp xử lý mùi hôi thối nhưng chưa triệt để, chưa thường xuyên, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: Ngày 06/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Yên Bái, Ủy ban nhân dân xã Âu Lâu tiến hành kiểm tra đối với Trung tâm chăn nuôi công nghệ cao của Công ty Vật tư nông nghiệp Yên Bái theo ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Yên Bái. Qua kiểm tra và làm việc Trưởng thôn Đồng Đình, một số hộ dân xung quanh khu vực Trung tâm chăn nuôi công nghệ cao với một số hộ dân thôn Đồng Đình (các hộ gia đình: Ông Trần Văn Ngãi, Bà Nguyễn Thị Minh, bà Nguyễn Thị Thuỷ, ông Nguyễn Văn Toản) thì mùi hôi thối ở khu vực dân cư là có, tuy nhiên giảm rất nhiều so với thời điểm từ cuối năm 2017 trở về trước, thời gian phát sinh mùi chủ yếu khoảng 18-20 giờ và vào buổi sáng sớm.

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực xung quanh Trung tâm chăn nuôi công nghệ . cao và các hộ dân cho thấy mùi hôi thối là có, mùi này phát sinh chủ yếu ở khu vực

máy ép phân (do khu vực này chưa được bao che kín và hệ thống rãnh thu gom ở một số vị trí chưa được bao che kín), mùi đã giảm rất nhiều so với thời điểm từ cuối năm 2017 trở về trước, do Công ty đã thực hiện đầu tư một số hạng mục công trình xử lý nước thải như: 01 máy ép phân, 01 bể biogas dung tích 7.000 m3, 01 hồ dung tích 3.000 m3, 01 hồ dung tích 500 m3, hiện nay toàn bộ nước thải phát sinh sau xử lý Công ty sử dụng tuần hoàn trở lại để rửa chuồng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty Vật tư nông nghiệp Yên Bái thực hiện một số nội dung sau:

- Phải thực hiện bao che kín khu vực ủ phân, khu vực máy ép phân, hệ thống rãnh nước thải tránh gây phát tán mùi ra ngoài gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và môi trường của người dân xung quanh khu vực.

- Thực hiện phun chế phẩm EM ít nhất 01 lần/ngày tại khu vực chuồng trại, khu vực xung quanh chuồng trại và khu vực ủ phân để tăng hiệu quả xử lý mùi hôi thối và tăng hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải.

- Thường xuyên thực hiện nâng cấp, cải tạo công trình xử lý nước thải để xử lý nước thải phát sinh trong Trại, nếu nước thải thải ra ngoài môi trường thì phải xử lý đảm bảo QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn về nước thải chăn nuôi trước khi thải ra ngoài môi trường.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Ủy ban nhân dân xã Âu Lâu để kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động chăn nuôi của Trung tâm chăn nuôi công nghệ cao nhằm yêu cầu Công ty xử lý chất thải luôn đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho phép và giảm thiểu tối đa mùi không ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân xung quanh khu vực.

IV. Một số ý kiến khác:

1. Cử tri thôn Bảo Yên, Bảo Thịnh - xã Minh Bảo: Đề nghị Công ty Điện lực Yên Bái kiểm tra đường điện đoạn từ trạm biến thế dẫn đi xóm 01 và xóm 02, thôn Bảo Yên và thôn Bảo Thịnh có chiều dài khoảng 2300m dọc theo tuyến đường Thanh Liêm chưa được đầu tư hệ thống đường trục, nhân dân phải tự đầu tư mua dây điện để kéo về nhà do vậy dây điện chằng chịt, cột điện vẫn là cột tạm, mất an toàn và nguy hiểm khi trời mưa bão.

Công ty Điện lực Yên Bái trả lời như sau: Tại khu vực này Công ty Điện lực Yên Bái đã có kế hoạch đầu tư cải tạo bằng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, thuộc dự án: Phân phối hiệu quả giai đoạn II (DEPII). Hiện dự án đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập dự án đầu tư, dự kiến đóng điện đưa vào sử dụng trong năm 2019.

2. Cử tri xã Văn Phú: Đề nghị tuyến đường điện thôn 2, nhánh từ nhà văn hóa thôn đi vào khu vực cây xăng Hải Bình Phát (tuyến đường 168) đã xuống cấp. Đề nghị Điện lực Yên Bái kiểm tra xem xét, nâng cấp.

Công ty Điện lực Yên Bái trả lời như sau: Hiện tại PCYB đang thực hiện đầu tư tuyến đường điện 0,4kV từ trạm biến áp Đầm Hồng (kho vật tư của PCYB) đến cây xăng Hải Bình Phát theo hành lang đường 168, dự kiến đóng điện đưa vào sử dụng cuối năm 2018. Sau khi đóng điện tuyến đường dây này chất lượng điện năng khu vực sẽ được nâng cao do trạm biến áp thôn 2 Văn Phú (khu vực nhà văn hóa) được giảm tải và giảm bán kính cấp điện.

Phần II

CÁC Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ CỬ TRI CẤP THÀNH PHỐ GIẢI QUYẾT

I. Về chế độ chính sách:

1. Cử tri xã Giới Phiên đề nghị: Trên địa bàn xã Giới Phiên có 17 đối tượng thuộc diện nhiễm chất độc hoá học tại chiến trường. Hiện mới có 4 đối tượng được giải quyết chế độ. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét giải quyết.

UBND thành phố trả lời như sau (LĐ-TBXH):

- Các hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người nhiễm chất độc hóa học đủ điều kiện đều được phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố trình vào Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị xem xét giải quyết, hiện tại phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố không tồn đọng hồ sơ chưa được giải quyết.

- Đối với ý kiến trên giao cho UBND xã Giới Phiên rà soát, hướng dẫn người dân làm thủ tục hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ và Điều 27, Mục 8, Chương I, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

2. Cử tri xã Giới Phiên đề nghị: Xem xét chi trả tiền điện hỗ trợ cho các hộ nghèo năm 2017.

UBND thành phố trả lời (TCKH): Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2016, UBND thành phố Yên Bái đã lập dự trù kinh phí và được tỉnh phân bổ vào dự toán ngân sách năm 2016 là 492.228.000 đồng. Tuy nhiên do không có văn bản hướng dẫn nên không thực hiện hỗ trợ được trong năm, theo các quy định về quản lý sử dụng ngân sách thì đây là nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu, quyết toán theo năm ngân sách, trường hợp không thực hiện phải nộp trả ngân sách cấp trên. Đến ngày 16/6/2017 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội mới có Văn bản 696/SLĐTBXH-BTXH hướng dẫn thực hiện. Do nguồn kinh phí năm 2016 phải nộp trả ngân sách tỉnh nên UBND thành phố đã sử dụng nguồn kinh phí năm 2017 để chi trả cho năm 2016 dẫn đến thiếu tiền chi trả quý 3, quý 4 năm 2017 cho 1.136 hộ trên địa bàn thành phố với tổng số tiền là 660.207.000 đồng. Ngày 08/5/2018 UBND thành phố đã có văn bản số 469/CV-UBND đề nghị Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh cấp bổ sung số tiền trên để chi trả hỗ trợ cho hộ nghèo quý 3, quý 4 năm 2016. Tháng 10/2018 UBND tỉnh đã cấp về ngân sách thành phố, UBND thành phố sẽ tiến hành thanh toán cho các hộ trong tháng 11/2018.

II. Về lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng:

1. Cử tri xã Văn Phú đề nghị: Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ thành phố kiểm tra lại diện tích bồi thường đường Âu Cơ của một số hộ dân có diện tích trồng chè khi kiểm đếm lại chuyển sang đất rừng.

UBND thành phố trả lời như sau (VPĐKĐĐ&PTQĐ): Hiện Văn phòng Đăng ký đất đai đã giải quyết xong trong quá trình thực hiện GPMB quỹ đất 4D tại xã Văn Phú.

2. Cử tri phường Yên Ninh đề nghị: Hộ gia đình ông, bà Mai (Kiên) tổ 27 - phường Yên Ninh thuộc diện GPMB công trình kè chống sạt lở và thoát lũ suối Cầu Dài từ năm 2010 đến nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù cây cối, hoa màu trên đất bị thu hồi với số tiền là 140.893.1314, trong khi đó các hộ liền kề tại khu vực này đã được thanh toán xong từ năm 2012.

UBND thành phố trả lời (VPĐKĐĐ&PTQĐ):

- Hộ bà Mai có đất thuộc phạm vi thu hồi để xây dựng công trình Kè chống sạt lở và thoát lũ suối Cầu Dài. Tại thời điểm năm 2013 đã lập phương án và trình phê duyệt đối với hộ bà Mai. Tuy nhiên, hộ bà Mai mới được phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ tài sản trên đất thu hồi, chưa được phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ. về đất lý do hồ sơ chưa đầy đủ, phải bổ sung giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

- Do không có nguồn kinh phí nên dự án tạm dừng thực hiện cho đến cuối năm 2017 mới được tiếp tục bố trí vốn, Hội đồng phối hợp với UBND phường Yên Ninh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để lập phương án, hướng dẫn gia đình bà Mai cung cấp bổ sung hồ sơ và xác nhận nguồn gốc đất đai. Trong quá trình hoàn thiện thủ tục thi Sở Tài nguyên môi trường có Hướng dẫn số 01 ngày 15/01/2018 để hướng dẫn một số trình tự, thủ tục, biểu mẫu trong công tác GPMB; trong đó các biểu mẫu về xác nhận nguồn gốc đất đai, nhân khẩu có sự thay đổi do đó phải làm lại. UBND thành phố giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố kịp thời phối hợp với UBND phường Yên Ninh kiểm tra hồ sơ khẩn trương hoàn thiện phương án chi cho cho nhân dân.

3. Cử tri xã Âu Lâu đề nghị: Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ thành phố xem xét thu hồi diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân không canh tác được do bị đất đá vùi lấp khi san tạo mặt bằng khu công nghiệp Âu Lâu (thôn Châu Giang 3).

UBND thành phố trả lời (VPĐKĐĐ&PTQĐ): Dự án khu công nghiệp Âu Lâu do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Diện tích ảnh hưởng do san tạo mặt bằng. Hội đồng giải phóng mặt bằng thành phố đã đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp báo cáo tỉnh cho phép thu hồi. Đến nay, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hiện đã báo cáo tỉnh xin chủ trương thực hiện.

4. Cử tri xã Văn Tiến đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan xem xét kinh phí hỗ trợ các diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, bồi lấp do ảnh hưởng của các dự án khu công nghiệp phía Nam, xây dựng trên địa bàn xã Văn Tiên gồm thôn Nhà Giát, thôn Lưỡng Sơn, thôn Văn Quỳ, thôn Ngòi Sen, thôn Bình Lục, thôn Bình Sơn gồm 72 hộ đã được kiểm kê xác định ảnh hưởng, đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

UBND thành phố trả lời (VP ĐKĐĐ&PTQĐ): Ngày 14/6/2018, UBND tỉnh Yên Bái đã có văn bản số 1291/UBND-TNMT về việc giải quyết kiến nghị của một số hộ dân thôn Nhà Giát, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái. Sở Tài chính là đơn vị chủ trì thẩm định đã xin ý kiến các ngành, trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở ngành của tỉnh, UBND thành phố Yên Bái đã giao Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ thành phố hoàn thiện hồ sơ, phương án trình Sở Tài chính tỉnh trong tháng 12/2018.

5. Cử tri phường Yên Thịnh đề nghị: Đất của 8 hộ gia đình trên đường Nguyễn Đức Cảnh trước đây nằm trong quy hoạch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tư pháp này đã chuyển sang đấu giá đất ở nhưng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân vẫn chưa xóa quy hoạch. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh lại và giải quyết đảm bảo quyền lợi cho người dân.

UBND thành phố trả lời như sau (QLĐT): Theo bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái giai đoạn 2004-2015, bản đồ quy hoạch sử dụng đất kiến trúc cảnh quan thì khu vực này quy hoạch là đất cơ sở văn hóa để xây dựng Trung tâm triển lãm. Thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt đề nghị các hộ dân chấp hành đúng theo quy định của pháp luật về xây dựng và sử dụng đất.

6. Cử tri phường Nam Cường đề nghị: Nhà Bưu điện văn hóa xã được xây dựng từ năm 2002, với mục đích phục vụ cho nhân dân địa phương về nhu cầu thông tin liên lạc, đọc sách báo. Song hoạt động không có hiệu quả, nên đã dừng hoạt động từ năm 2008. Đề nghị UBND tỉnh và ngành Bưu điện viễn thông giao lại cho phường quản lý sử dụng.

UBND thành phố trả lời (TNMT): Hiện Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 1370/UBND-TNMT ngày 09/11/2018 đề nghị Bưu điện tỉnh Yên Bái có văn bản trả lại đất và bàn giao cho UBND phường Nam Cường quản lý, sử dụng phục vụ nhu cầu sử dụng đất của đơn vị hành chính đô thị. Việc thu hồi phải thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

III. Về lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, môi trường:

1. Cử tri phường Minh Tân đề nghị: Thành phố chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện công trình đường Hoàng Văn Thụ kiểm tra, xem xét cho di chuyển các cột điện nằm sát rãnh, có cột giữa thoát nước; đề nghị có biện pháp khơi thông dòng chảy thuộc cống ngang qua đường (khu vực tổ 54, phường Minh Tân) quá thấp, hay tắc nghẽn thuộc công trình này. .

UBND thành phố trả lời (BQLDA):

* Đối với việc di chuyển cột điện: Nhà thầu thi công, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý là Điện lực thành phố lên phương án di chuyển các vị trí cột điện nằm trong phạm vi thi công nhưng do mặt bằng trên tuyến rất hẹp, dân cư đông, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Đến nay đã khắc phục di chuyển được 20 vị trí, còn lại 07 vị trí cột điện sinh hoạt không có phương án di chuyển được hiện đang đang nằm sát mép ngoài rãnh và giữa rãnh nhưng vẫn đảm bảo khả năng thoát nước của hệ thống rãnh dọc trên tuyến đường, cụ thể như sau:

- Vị trí cột điện tại cọc 2A (gần nhà bà Hà) trong quá trình thi công BQLDA cũng như nhà thầu thi công đã nhiều lần xin ý kiến và vận động các hộ gia đình quanh khu vực này kể cả hộ bên phía đối diện tạo điều kiện để di chuyển cột điện vào bên trong để thi công rãnh nhưng các gia đình đều không nhất trí. Để đảm bảo thoát nước và thi công xong đoạn rãnh này nhà thầu thi công đã tiến hành di chuyển cột điện vào mép trong ranh giới đất đã thu hồi như vị trí hiện nay, sau khi di chuyển lòng rãnh còn 35cm/60cm chiều rộng rãnh thiết kế.

- 03 vị trí gồm: Cột điện tại vị trí cọc TĐ15 (gần nhà ông Khánh, lòng rãnh còn 40cm/60cm chiều rộng rãnh thiết kế), cột tại vị trí cọc TĐ21 (gần nhà ông Thiệp, lòng rãnh còn 70cm/100cm chiều rộng rãnh thiết kế và cột điện tại cọc 31A (gần ngõ 94, lòng rãnh còn 70cm/100cm chiều rộng rãnh thiết kế không di chuyển được ra ngoài hãnh do vướng nhà và đường dây điện hai bên cột hiện nay đã đi sát hiện rất nhiều nhà dân nếu tiếp tục di chuyển vào thì không đảm bảo an toàn về điện.

- Cột điện tại cọc 38 (đối diện trạm y tế phường Minh Tân) hiện đang nằm giữa rãnh những vị trí này là phần thủy của rãnh, chia nước chảy trong rãnh sang hai bên nên không ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của rãnh (BQLDA đã xem xét để di chuyển ra ngoài rãnh đảm bảo mỹ quan nhưng không di chuyển được do phía ngoài là khe nước không di chuyển ra được, phía đối diện là đất trạm y tế nhưng nếu di chuyển sang phía trạm y tế thì đường dây điện sẽ cắt vào hiên và qua trên nóc nhiều nhà dân không đảm bảo khoảng cách an toàn về điện).

- Cột điện tại cọc 43 (phía trái tuyến) hiện nay đang nằm một phần trong rãnh thoát nước, lòng rãnh còn 35cm/60cm chiều rộng rãnh thiết kế nhưng không di chuyển được do không có điểm chôn cột, mặt khác lưu lượng nước thoát qua rãnh tại mặt cắt này không lớn (thoát nước cho 100m tuyến) cho nên không ảnh hưởng nhiều để khả năng thoát nước của rãnh..

- Cột điện tại cọc TC27 nằm sát tường nhà nghỉ Bình Minh, vị trí là phân thủy của rãnh, nước thoát sang 2 phía nên không ảnh hưởng về khả năng thoát nước.

* Đối với hạng mục cống qua đường khu vực tổ 54, phường Minh Tân: UBND phường Minh Tân đã rà soát, xây dựng phương án nạo vét, khơi thông kè chống sạt lở hai bên đã trình UBND thành phố trong tháng 11/2018. Hiện UBND thành phố đã giao cho phòng Tài chính kế hoạch hướng dẫn UBND phường Minh Tân thực hiện theo quy định.

2. Cử tri phường Nguyễn Phúc đề nghị: Thành phố kiểm tra, có biện pháp xử lý cống thoát nước từ cổng trường THCS Nguyễn Du qua đường Hòa Bình sang đường đại lộ Nguyễn Thái Học vì khi mưa đến tại tổ 12, tổ 44 luôn bị ngập úng cục bộ trong nhiều giờ.

UBND thành phố trả lời trả lời (QLĐT): Cống thoát nước thuộc địa bàn tổ 44 phường Nguyễn Phúc, phòng Quản lý đô thị thành phố Yên Bái đã phối hợp cùng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố kiểm tra đánh giá mức độ ngập úng và dự kiến kinh phí để thành phố xem xét bố trí kế hoạch vốn vào năm 2019 và các năm tiếp theo.

3. Cử tri phường Đồng Tâm đề nghị: Thành phố nghiên cứu tổ chức điểm thu gom rác đoạn đường từ tổ 17 đến tổ 19. Đề nghị cho kiểm tra và cho chặt những cây to khu vực tổ 17; 19; 38 có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm trong mùa mưa bão.

UBND thành phố trả lời trả lời (QLĐT): Tuyến đường tổ 17, 19 là tuyến, ngõ, hiện nay tỉnh, thành phố chưa bố trí kinh phí quét, thu gom vận chuyển các tuyến ngõ xóm. Đề nghị các hộ gia đình tự thu gom và tập kết tại các điểm tập kết rác, Công ty CP Môi trường và Năng lượng Nam Thành sẽ vận chuyển. .

Khu vực tổ 17, 19, 38 cây có nguy cơ đổ, giao cho UBND phường Đồng Tâm tổng hợp các trường hợp kiến nghị cụ thể tên hộ, số nhà, tên đường, phố hướng dẫn nhân dân liên hệ với phòng Quản lý đô thị để kiểm tra và đề xuất xử lý. Đến nay đã hướng dẫn nhân dân làm thủ tục chặt hạ một số cây tại tổ 38; còn khu vực tổ 17, 19 không có các cây có nguy cơ gãy đổ.

4. Cử tri phường Nguyễn Thái Học đề nghị: Hiện nay đường Tô Hiến Thành (đường đi vào Vincom) đã được đầu tư cột đèn điện chiếu sáng, nhưng không bật. Đề nghị thành phố quan tâm thắp sáng điện đường Tô Hiến Thành để đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi.

UBND thành phố trả lời trả lời (QLĐT): Qua kiểm tra, các cột điện trên trục đường Tô Hiến Thành là điện lưới sinh hoạt, không phải cột chiếu sáng. Với đoạn đường trên 100m thành phố sẽ nghiên cứu xem xét đầu tư theo chỉnh trang đô thị hàng năm.

5. Cử tri tổ 58, phường Minh Tân đề nghị: UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra trên tuyến đường Quang Trung cho bổ sung các tấm đan đã bị vỡ do thực hiện nạo vét cống rãnh nhưng đến nay chưa bổ sung gây mất an toàn giao thông.

UBND thành phố trả lời trả lời (QLĐT): Thành phố đã giao cho Công ty công trình môi trường đô thị đã thực hiện xong.

6. Cử tri tiểu thương chợ Yên Bái: Đề nghị thành phố cho tu sửa lại khu vệ sinh, nhà làm việc của Ban Quản lý chợ Yên Bái xuống cấp ảnh hưởng đến kinh doanh, quản lý chợ.

UBND thành phố trả lời (TCKH): Hiện tại nội dung tu sửa khu vệ sinh và nhà làm việc của Ban quản lý chợ Yên Bái đã được thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2019.

7. Cử tri tổ 26 và 38 phường Yên Thịnh: Tuyến đường Đầm Lọt vì cả tuyến đường dài 500m mới cho làm được 300m. Đề nghị tiếp tục cho triển khai thực hiện đồng bộ đoạn còn lại để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

UBND thành phố trả lời (BQLDA): UBND thành phố đã đưa vào danh mục bổ sung sẽ triển khai thực hiện trong năm 2019.

8. Cử tri phường Yên Ninh: KDC Trương Quyền, Ninh Thắng, Yên Thắng - phường Yên Ninh đề nghị tuyến đường Bảo Lương được tỉnh cho nâng cấp, đến nay mặt đường và rãnh thoát nước đã thi công xong tuy nhiên việc nạo vét đất, vật liệu xây dựng dưới rãnh thoát nước chưa thực hiện nên không thoát nước được; Đề nghị sớm cắm hệ thống cọc tiêu, biển báo, nắp đậy các hố ga để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông

UBND thành phố trả lời (BQLDA): Hiện nay công trình đang tiếp tục triển khai khai thực hiện hoàn thiện hệ thống rãnh dọc trong đó có lắp đặt tấm đan và vét rãnh, lát gạch hành lang vỉa hè, cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng hiện đã thi công cơ bản thi công xong, hiện đang lát hành lang để hoàn thiện công trình, dự kiến xong trong tháng 12/2018.

9. Cử tri KDC Tân Thành 2 - phường Minh Tân: Đề nghị đoạn đường Đá Bia đã được Nhà nước quan tâm đầu tư, tuy nhiên tuyến đường này chưa có hành lang; mặt khác do đường hẹp, nhiều phương tiện tránh nhau đi lên tấm đan dẫn đến thường xuyên tấm đan bị vỡ. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, đầu tư làm hành lang đường và có biện pháp khắc phục, mở rộng các đoạn cua nhỏ hẹp, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Ủy ban nhân dân thành phố trả lời (TCKH):

Đoạn đường này mới được đầu tư năm 2016, do phần lớn các hộ dân đã xây dựng công trình ra sát mép đường nên không mở rộng xây dựng hành lang được được nên có nhiều đoạn hẹp gây ảnh hưởng giao thông như cử tri kiến nghị.

UBND thành phố giao UBND phường Minh Tân phối hợp với các phòng, ban chức năng của thành phố tổ chức họp nhân dân trên tuyến đường bàn với phương án: Nếu nhân dân cam kết tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình trong phạm vi cần giải phóng mặt bằng để xây dựng mở rộng đường thì UBND thành phố sẽ đưa vào kế hoạch 2019-2020 để triển khai.

Ngày 25/7/2018 UBND phường Minh Tân đã tổ chức họp các hộ dân tổ 22, 23, 24 lấy ý kiến về việc tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình trong phạm vi cần giải phóng mặt bằng để xây dựng đường Đá Bia. Tại cuộc họp, cơ bản các hộ dân đều đồng tình với việc mở rộng đường và hành lang; đối với nội dung tự hiến đất còn có ý kiến đề nghị khảo sát, xác định mốc giới cần giải phóng và thống kê, đo đạc đất đai, vật kiến trúc để nhân dân biết.

UBND thành phố tiếp tục giao cho UBND phường Minh Tân chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố xác định diện tích đất cần thực hiện giải phóng để làm đường làm cơ sở lấy ý kiến của nhân dân.

10. Cử tri phường Đồng Tâm: Đề nghị tỉnh sớm cho nâng cấp tiếp đoạn đường còn lại từ ngã ba đường Ngô Gia Tự đến ngã tư Bưu điện km 5.

Ủy ban nhân dân thành phố trả lời (TCKH): Đường Ngô Gia Tự đến ngã tư Bưu điện km5 hiện đã thi công xong.

Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri các cấp trước Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Yên Bái, khóa XX./.

 

 

 

 

Báo cáo khác:

 • 11.A Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2018.
 • 11B. Thông báo số 388/TB-UBND - Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 11 năm 2018.
 • 10B. Thông báo số 356/TB-UBND ngày 15/10/2018 - Kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018
 • 10A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
 • 9B. Thông báo số 274/TB-UBND ngày 13/9/2018 - Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
 • 9A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018; Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9/2018.
 • 8B. Thông báo 245/TB-UBND - Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố phiên họp thường kỳ tháng 8/2018
 • 8A. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố - Tình hình thực hiện phát triển KT-XH tháng 7/2018; Phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018
 • 7A.Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. (Trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX)
 • 6C. Thông báo số 186/TB-UBND - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2018
 • 1-10 of 17<  1  2  >