► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

11B. Thông báo số 388/TB-UBND - Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 11 năm 2018.
Ngày cập nhật: 07/11/2018 10:20:00 SA
Lượt đọc: 837

 

THÔNG BÁO

Số: 388/TB-UBND ngày 05/11/2018

Kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018


Ngày 31/10/2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018; đồng chí Trần Xuân Thủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Sau khi đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2018; nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận của các phòng, ban, đơn vị và các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái kết luận như sau:

I. Đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2018:

Trong tháng 10, bám sát chỉ đạo của Tỉnh và BTV Thành ủy, UBND thành phố tập trung và quyết tâm cao độ trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh nhất là công tác GPMB, thu ngân sách, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản; chỉ đạo triển khai đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố. Kinh tế phát triển ổn định; Văn hóa - xã hội có chuyển biến, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính được chú trọng. Quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một Số tồn tại, hạn chế, đó là: Thu ngân sách, việc triển khai các dự án phát triển kinh tế, công tác thi công xây dựng cơ bản, giải ngân, thanh quyết toán, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án đầu tư xây dựng; Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý đô thị chưa đạt yêu cầu. Tình hình vi phạm trật tự đô thị, vi phạm hành lang, hè phố, lòng lề đường chưa được giải quyết triệt để, các địa phương, đơn vị chưa quyết tâm, quyết liệt, tình trạng vi phạm còn diễn ra thường xuyên nhất là khu vực trung tâm thành phố. Tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Công tác cải cách hành chính chưa thực sự rõ nét, hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị chưa thực sự hiệu quả. Đơn thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng. Những tồn tại, hạn chế nêu trên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 cần khắc phục để triển khai tốt nhiệm vụ trong tháng 11/2018.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018:

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo hoàn thành toàn diện mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 và một số nhiệm vụ do tỉnh giao trong các tháng cuối năm:

Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị rà soát, làm việc với ngành dọc cấp trên để thống nhất toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng báo cáo giải trình đối với các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách. Tiếp tục hoàn chỉnh đề án xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2. Hoàn thiện đề án thành lập 04 phường. Hoàn thiện Đề án sắp xếp và phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Tập trung xây dựng, triển khai Bộ phận phục vụ Hành chính công thành phố. Tập trung cao độ cho công tác thu ngân sách; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản; nghiệm thu giải ngân các công trình; chỉ đạo làm tốt công tác sáp nhập thôn tổ dân phố. Rà soát, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định. Tham mưu các nội dung báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm) của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Xây dựng chương trình công tác năm 2018 của UBND thành phố và các nội dung của UBND thành phố cần đề xuất đưa vào chương trình công tác của Tỉnh.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

a) Về phát triển kinh tế:

* Giao phòng Kinh tế thành phố tham mưu:

- Triển khai sản xuất vụ Đông Xuân đúng cơ cấu giống khung thời vụ. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi trong vụ Đông Xuân 2018-2019. Kịp thời nghiệm thu, giải ngân các dự án chăn nuôi, trồng trọt đủ điều kiện. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện các nội dung triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đảm bảo kế hoạch.

- Yêu cầu UBND các xã Văn Phú, Văn Tiến, Phúc Lộc, Giới Phiên, Tân Thịnh rà soát, báo cáo những vướng mắc trong các tiêu chí xây dựng NTM của xã đến thời điểm hiện tại về BCĐ thành phố; các phòng chuyên môn phối hợp, hướng dẫn các xã kịp thời tháo gỡ vướng mắc đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện để Hội đồng tỉnh thẩm định NTM đạt kết quả. Chuẩn bị tốt các báo cáo, hồ sơ phục vụ đoàn giám sát của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Nông thôn mới của thành phố.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh công nghiệp; tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Quản lý tốt hoạt động của Cụm công nghiệp trên địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các chợ; phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan hoàn thiện phương án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh của Ban Quản lý chợ Yên Bái.

- Tham mưu danh mục các sản phẩm hàng hóa của thành phố trưng bày tại Hội chợ Kinh tế Thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) năm 2018 đảm bảo các quy định về thương hiệu, nhãn hiệu, mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc. Đồng thời phối hợp với thành phố Lào Cai thực hiện các thủ tục tham gia hội chợ đảm bảo các quy định.

- Tiếp tục chủ động tham mưu công tác phòng chống phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Triển khai hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán báo cáo tỉnh theo quy định.

b) Công tác tài chính ngân sách:

Yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị: Phòng TNMT, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, Chi cục thuế thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung cao độ trong công tác thu ngân sách; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đồng bộ các biện pháp thu ngân sách. Đối với đơn vị đã hoàn thành và khả năng sớm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch, tiếp tục tập trung quyết liệt đối với công tác thu, yêu cầu không được giấu nguồn, để lại nguồn thu cho năm tiếp theo.

* Giao Chi cục Thuế thành phố: Xây dựng kế hoạch chi tiết, rà soát các nguồn thu, sắc thuế để tăng thu bù đắp đối với sắc thuế khả năng không đạt dự toán; tăng cường thanh tra, kiểm tra đôn đốc không để nợ đọng hoặc bỏ sót nguồn thu đảm bảo không để xảy ra mất cân đối thu - chi ngân sách, hoàn thành kế hoạch và chỉ tiêu phấn đấu tỉnh giao.

* Giao Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ thành phố: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ tổ chức đấu giá các quỹ đất; hoàn thành thu nợ đấu giá đất trong tháng 11/2018. Tập trung chỉ đạo hoàn thành hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ cho công tác thu ngân sách.

* Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: Phối hợp với các xã, phường rà soát, đánh giá công tác quản lý các quỹ đất dôi dư, chưa sử dụng, sử dụng trái phép trên địa bàn thành phố. Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo thu ngân sách kịp thời, đúng quy định (trong đó ghi rõ ngày nộp tiền). Nghiên cứu phương án và xin ý kiến các sở, ngành của tỉnh đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất khác của người dân trước ngày 15/11/2018. Phối hợp với Chi Cục thuế, Văn phòng ĐKĐĐ và PTQĐ, UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn trong nguồn thu từ đất.

* Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung làm việc về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi, giám sát chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách, có phương án xử lý, không để xảy ra mất cân đối thu - chi ngân sách. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục giải ngân các công trình đã hoàn thành theo đúng các quy định pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, trong đó xác định rõ công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2018, phải chuyển tiếp sang năm 2019, công trình dừng thi công; yêu cầu tất cả các công trình thi công xong trước ngày 30/12/2018.

- Theo dõi, đánh giá tiến độ giải ngân, lập kế hoạch chi tiết, xác định thời gian, lộ trình và thực hiện giải ngân đối với từng nguồn vốn, từng công trình đảm bảo đúng quy định. Phối hợp với Ban quản lý dự án yêu cầu các Chủ đầu tư ký cam kết về tiến độ giải ngân, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu không giải ngân đảm bảo theo kế hoạch.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các dự án của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh; Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh năm 2018 theo Quyết định số 32/QĐ-HĐND ngày 23/10/2018 của HĐND tỉnh.

- Phối hợp với phòng Quản lý đô thị, BQLDA rà soát, xây dựng phương án đề xuất nâng cấp tuyến đường Lương Yên (cũ), phía sau UBND Yên Thịnh.

c) XDCB, QLĐT, TNMT:

* Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố:

- Báo cáo UBND tỉnh và chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới thực hiện chuyến công tác hỗ trợ Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái theo Văn bản số 131/BQL-NMUP ngày 25/10/2018 của Ban Quản lý dự án phát triển đô thị.

- Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành phần xây lắp công trình tu bổ, tôn tạo, mở rộng di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái xong trước ngày 31/12/2018, tổ chức khánh thành công trình trước ngày 27/01/2018 (trước ngày 22 tháng chạp Mậu Tuất). Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ tiến hành thu hồi phần diện tích mở rộng của công trình.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình kè chống sạt lở và thoát lũ suối Hào Gia; đồng thời chỉ đạo hoàn thành công tác giải ngân đối với công trình

- Khẩn trương làm việc với UBND xã Âu Lâu, Công ty TNHH Tân Phú và các đơn vị liên quan để bàn giao công trình trạm bơm thôn Cửa Ngòi theo quy định trong trước ngày 10/11/2018.

* Giao phòng Quản lý đô thị thành phố:

- Đẩy nhanh tiến hoàn thành điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường: Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Hồng Hà đảm bảo theo đúng trình tự, quy định.

- Thực hiện quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý đô thị, nhất là trật tự đô thị trong 12 tháng cuối năm 2018. Chỉ đạo UBND các phường tiếp tục thực hiện kế hoạch ra quân đảm bảo bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 3 tháng cuối năm 2018. Duy trì giao ban hàng tuần về công tác quản lý trật tự đô thị.

- Giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp tại tổ 53, phường Đồng Tâm và các vướng mắc liên quan thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm. Tiếp tục xử lý dứt điểm các công trình xây dựng vi phạm hành lang kè sông Hồng trong tháng 11/2018.

- Hoàn thành việc xử lý, nạo, vét bùn lắng đọng tại các tuyến đường do ảnh hưởng cơn bão số 03 xong trước ngày 15/11/2018. Tham mưu lập dự án thực hiện cải tạo, sửa chữa cống thoát nước thuộc tổ 4, phường Nguyễn Thái Học (Từ khu vực bến xe cũ xuống đường Hồ Xuân Hương).

- Rà soát lại toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, đèn hoa trang trí trên địa bàn thành phố; xây dựng phương án chỉnh trang, sửa chữa tổng thể phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

* Giao phòng TN&  MT, Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ thành phố:

- Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB, giải quyết dứt điểm các tồn tại của các công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố, bên cạnh đó tập trung giải quyết các tồn tại, phát sinh, ảnh hưởng trong quá trình triển khai thi công các công trình, cụ thể; Hoàn thành trước ngày 30/11/2018 đối với dự án cầu Tuần Quán, trong đó việc di chuyển mộ tại nghĩa trang Đầm Thủm xã Tân Thịnh xong trước ngày 26/11/2018; Hoàn thành toàn bộ các hạng mục đã được phê duyệt đối với Dự án cầu Bách Lẫm trước ngày 30/12/2018; Trước ngày 30/12/2018 hoàn thành công trình đường nối Quốc lộ 32C với đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, trong đó đoạn tuyến phường Hợp Minh xong trước ngày 15/11/2018. Khẩn trương giải quyết kiến nghị của một số hộ dân thôn Nhà Giát, xã Văn Tiến, kiến nghị, phản ánh của ông Lê Văn Long, phường Hợp Minh; đơn của ông Trương Văn Lương, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

- Tham mưu văn bản yêu cầu các xã, phường xử lý dứt điểm đối với các điểm tập kết cát trái phép trên địa bàn, nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương không triển khai, triển khai không có hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Phối hợp với Chi cục Thuế thành phố kiểm tra, rà soát lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã 20/01 xử lý theo quy định của pháp luật trong trước ngày 15/11/2018.

- Tiến hành rà soát, tổng hợp các hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất chưa đủ điều kiện trình phê duyệt, tham mưu Lãnh đạo UBND thành phố họp giải quyết vướng mắc trước ngày 09/11/2018.

d) Văn hoá - xã hội:

* Giao phòng VH-TT, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố:

- Tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của trung ương, tỉnh, thành phố, nhất là tuyên truyền Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Phối hợp với UBMTTQ thành phố tổ chức tốt ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” khu dân cư nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018) đảm bảo vui tươi, tiết kiệm.

- Hoàn thành việc bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018 đảm bảo thực chất, không thành tích. Đẩy mạnh kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, băng đĩa hình. Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động 03 Ban quản lý di tích cấp Quốc gia trên địa bàn thành phố.

* Giao phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố:

- Thực hiện việc sắp xếp quy mô trường, lớp đảm bảo phù hợp, không có sự xáo trộn ảnh hưởng đến tình hình dạy và học giữa kỳ của các nhà trường; Xây dựng dự thảo Đề án một số trường mầm non tự chủ về tài chính; phương án hợp đồng giáo viên bậc mầm non và tiểu học năm học 2018-2019 khi có ý kiến của tỉnh; dự thảo Đề án bố trí, sắp xếp giáo viên đồng đều giữa các trường.

- Tiếp tục bồi dưỡng và thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố năm học 2018-2019. Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 trang trọng, tiết kiệm.

* Giao phòng Y tế thành phố:

- Tiếp tục giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, VSATTP. Tổ chức kiểm tra, chấm điểm các cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc trên địa bàn. Báo cáo kết quả kiểm tra công tác y tế học đường, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học năm học 2018-2019. Xây dựng chương trình hậu kiểm tra công tác an toàn thực phẩm các trường học. .

- Hoàn thiện phương án sắp xếp trạm y tế liên xã phường. Xây dựng Kế hoạch thực hiện “Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới”. Tiếp tục triển khai công tác truyền thông và cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ.

* Giao phòng Lao động, thương binh và xã hội thành phố:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tham mưu văn bản yêu cầu UBND các xã, phường đôn đốc tiến độ và khẩn trương tiến hành giải ngân kinh phí hỗ trợ làm nhà đối với người có công với cách mạng. Hoàn thành công tác thu thập thông tin phần cứng lao động. Tăng cường hưởng ứng triển khai các hoạt động vì người nghèo năm 2018 từ ngày 17/10 đến ngày 18/11.

- Triển khai kế hoạch Tháng hành động về bình đẳng giới năm 2018; kế hoạch đánh giá xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2018. Xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018. Hoàn thiện Đề án “Chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

e) Về quốc phòng, an ninh, thanh tra, tiếp dân:

* Công an thành phố: Đảm bảo giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác nắm tình hình kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

* Giao Ban Chỉ huy quân sự thành phố: Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (2212-1944/22-12-2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/2212-2018). Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2019.

* Giao Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, Ban Tiếp công dân thành phố: Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, đôn đốc các đơn vị giải quyết đơn thư theo quy định; tham mưu giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

f) Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:

* Giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố:

Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố; thực hiện sắp xếp, tổ chức lại ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố theo Quyết định 1697/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh; chủ động xây dựng phương án sắp xếp đối với đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế các xã, phường sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố; chủ động phương án sắp xếp đối với bộ máy cán bộ của 04 xã (Văn Tiến, Văn Phú, Phúc Lộc, Giới Phiên) khi có chủ trương thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Tham mưu chỉ đạo công tác đánh giá, phân xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính thành phố Yên Bái năm 2018. Tăng cường nắm bắt tình hình tôn giáo tại địa bàn và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

g) Một số nhiệm vụ khác:

- UBND các xã, phường rà soát hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội được giao. Tập trung công tác thu ngân sách. Tăng cường công tác quản lý đô thị, kiên quyết giải tỏa hành lang, hè phố. Rà soát các quy hoạch trên địa bàn, quản lý chặt chẽ quy hoạch không để tình trạng xây dựng trái pháp, vi phạm quy hoạch. Thực hiện tốt công tác an sinh, xã hội. Khẩn trương hoàn thành giải ngân hỗ trợ làm nhà đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc đánh giá cán bộ, kiên quyết xử lý theo quy định đối với cán bộ hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Ban hành quyết định phân công 01 công chức Văn hóa - Xã hội thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn thực phẩm theo hình thức kiêm nhiệm kể từ ngày 01/01/2018 theo Văn bản số 2453/UBND-VX ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh.

- UBND xã Tân Thịnh khẩn trương xử lý dứt điểm công trình xây dựng trái phép của hộ ông Kim trên đất nông nghiệp tại thôn Trấn Ninh 3 trong tháng 11/2018.

- UBND phường Yên Thịnh xử lý dứt điểm hậu quả việc đổ đất tại khu vực trường Mầm non Yên Thịnh trong tháng 11/2018.

h) Giao Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố:

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Thông báo này đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đôn đốc các đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Tham mưu văn bản hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường triển khai thực hiện gửi nhận văn bản qua điện thoại bằng tin nhắn SMS. Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBND thành phố.

- Phối hợp với thành phố Lào Cai và huyện Mù Cang Chải để xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức đón, tiếp và sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2018 (dự kiến làm việc với thành phố Lào Cai từ 23-24/11/2018; làm việc với huyện Mù Cang Chải từ 30-31/11/2018).

i) Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố:

Ngoài các nhiệm vụ phân công theo quy chế làm việc tập trung chỉ đạo các đơn vị trong khối thực hiện các nhiệm vụ được giao; các đồng chí thành viên UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công phụ trách, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, chỉ đạo giải quyết, xử lý các công việc đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Giao đồng chí Nguyễn Yên Hiền - Phó Chủ tịch UBND thành phố: Chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản, kịp thời giải ngân đúng kế hoạch, thanh quyết toán theo quy định; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Chỉ đạo giải quyết, báo cáo 03 nhiệm vụ tỉnh giao quá thời hạn chưa giải quyết. Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 237-KL/TU ngày 25/10/2018 của Thường trực Thành ủy.

- Giao đồng chí Hoàng Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã rà soát, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đảm bảo đủ điều kiện để BCĐ tỉnh thẩm định. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 198/KH-UBND, ngày 09/10/2018 của UBND thành phố về ra quân đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 3 tháng cuối năm 2018.

- Giao đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Chủ tịch UBND thành phố: Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các tiêu chí đánh giá, tiến hành bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018, đảm bảo thực chất. Chỉ đạo phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND các xã, phường nắm bắt kịp thời công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường. Chỉ đạo làm rõ nội dung tố cáo về việc dạy thêm, học thêm tại trường THCS Yên Ninh. Tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn của các nhà trường.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, đồng thời chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung thông báo./.


Tải Thông báo 388/TB-UBND tại đây

Báo cáo khác:

 • 11C. Báo cáo số 313/BC-UBND - Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Yên Bái gửi tới kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 11.A Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2018.
 • 10B. Thông báo số 356/TB-UBND ngày 15/10/2018 - Kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018
 • 10A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
 • 9B. Thông báo số 274/TB-UBND ngày 13/9/2018 - Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
 • 9A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018; Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9/2018.
 • 8B. Thông báo 245/TB-UBND - Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố phiên họp thường kỳ tháng 8/2018
 • 8A. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố - Tình hình thực hiện phát triển KT-XH tháng 7/2018; Phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018
 • 7A.Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. (Trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX)
 • 6C. Thông báo số 186/TB-UBND - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2018
 • 1-10 of 17<  1  2  >