► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • 11B. Thông báo số 756/TB-UBND - Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố phiên họp thường kỳ tháng 11/2017
 • 11A. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2017
 • 10A. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
 • 9A. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2017
 • 8C. Báo cáo 204/BC-UBND ngày 22/8/2017 - Sơ kết 02 năm thực hiện “Đề án Phát triển Thương mại, dịch vụ thành phố Yên Bái giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030" và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
 • 7A. Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2017.
 • 6A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
 • 5A. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 05 phương hướng nhiệm vụ tháng 06/2017.
 • 4A. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố; tình hình kinh tế xã hội tháng 04, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2017.
 • 3A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố; tình hình kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái quý I/2017 phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II/ 2017.
 • 1-10 of 11<  1  2  >