► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

1. Kế hoạch 165/KH-UBND - Kế hoạch triển khai việc chuyển đổi, duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Yên Bái
Ngày cập nhật: 28/06/2019 10:41:00 CH
Lượt đọc: 867

 Xem Kế hoạch 165/KH-UBND tại đây