► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thủ tục nhập khẩu về nơi đăng ký tạm trú

Câu hỏi:

Tôi đăng ký tạm trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái từ năm 2011 và đã có đất ở, nhà ở ổn định từ đó đến nay. Tôi xin hỏi cơ quan chức năng như sau: Tôi muốn nhập khẩu về nơi cư trú thì cần phải có những loại giấy tờ gì? thủ tục thực hiện như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời:

 Công an TP Yên Bái xin trả lời như sau:

Căn cứ điều 28 Luật cư trú 2007, Điều 6 Thông tư 35/2014 ngày 09/09/2014 của Bộ Công an quy định:

*Hồ sơ đăng ký thường trú gồm:

1/Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

2/Bản khai nhân khẩu ( Đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên);

3/Giấy chuyển hộ khẩu( đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển  hộ khẩu: Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung uơng; thị xã thuộc tỉnh.)

4/Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định tại điều 12 Luật cư trú, điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP:

a/Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó);

+ Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép);

+Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

+ Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;

+ Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã);

+Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo kế hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác;

+Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

+ Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân (trường hợp văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã). Đối với nhà ở, nhà khác tại thành phố trực thuộc trung ương phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương và được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý băng văn bản;

c) Giấy tờ của cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo về việc công dân có chỗ ở thuộc trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 26 của Luật Cư trú;

d) Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức).

*Các trường hợp đề nghị đăng ký thường trú  phải có cư trú thực tế tại một chỗ ở hợp pháp nhất định.Nếu chỗ ở của công dân thuộc một trong các trường hợp sau thì cơ quan công an không giải quyết các thủ tục liên quan đến đăng ký thường trú:

“...Chỗ ở nằm trong điạ điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử , văn hoá đã được xếp hạng;Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà nằm trên đất lấn chiếm trái phép;Chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan  nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà  một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật; Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Chỗ ở  là nhà ở đã có quyết định tháo dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Hiện nay trên địa bàn TP Yên Bái nói chung và phường Nam Cường nói riêng có một số địa điểm đã có quyết định giải phóng mặt bằng, đã có phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc liên quan đến giáp ranh đất quân sự của Trung đoàn 931- Sân bay Yên Bái.

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định, quyết định của Nhà nước ,đảm bảo quyền lợi, yêu cầu chính đáng của công dân về cư trú, Công an TP Yên Bái đề nghị ông Phạm Văn Đức trực tiếp đến Bộ phận Thường trực giải quyết hộ khẩu( thuộc Đội cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - Công an TP Yên Bái) vào giờ làm việc hành chính từ thứ Hai đến thứ Bẩy hàng tuần để được hướng dẫn cụ thể.

   Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

ĐẶT CÂU HỎI