► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kiến nghị bổ sung giáo viên trường tiểu học Kim Đồng để không phái tách, nhập các lớp hoc...

Câu hỏi:

Công dân Phan Thị Mai hỏi: Chúng tôi có con đang học tại trường tiểu học Kim Đồng. Hiện chúng tôi đang rất bức xúc khi bắt đầu năm học 2017-2018, nhận được thông báo của nhà trường là khối 2 năm nay lớp 2D sẽ bị tách lớp và nhập vào các lớp khác. Với lý do: Trường thiếu giáo viên không bố trí được. Khi chúng tôi hỏi tại sao nhà trường không xin giáo viên. Chứ giờ cứ tách tách nhập nhập ảnh hưởng đến các cháu, thì nhà trường trả lời là đã xin nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo chưa cho giáo viên. Là những công dân luôn mẫu mực trong việc đóng thuế cho nhà nước, chúng tôi kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung giáo viên cho trường, để con chúng tôi có giáo viên dạy học.

Câu trả lời:

 

 
Sở Giáo dục trả lời: 
 
  Qua nghiên cứu nội dung công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: Thời điểm tháng 12/2016 Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành rà soát quy mô trường, lớp, đội ngũ CBQL, GV, NV năm học 2016-2017; đề xuất tuyển dụng giáo viên năm 2017 (Cụ thể: Thành phố Yên Bái thiếu 81 giáo viên (Mầm non: thiếu 12 giáo viên, Tiểu học: thiếu 47 giáo viên, Trung học cơ sở: thiếu 22 giáo viên)). Trên cơ sở kết quả rà soát, ngày 19/01/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình số 06/TTr-SGDĐT trình UBND tỉnh và Sở Nội vụ về việc xin chủ trương điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế, tuyển dụng giáo viên, thuộc viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2017. 
 
 
Ngày trả lời: 10/09/2017
 
Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái.

ĐẶT CÂU HỎI