► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tiềm năng nhân lực
Ngày xuất bản: 04/11/2013 3:59:21 CH

 

 

Nguồn nhân lực trẻ

       Lao động trong độ tuổi năm 2012 là 60.031 người chiếm 62,80% trong tổng dân số; trình độ dân trí khá phát triển, lao động qua đào tạo đạt 63%; đó là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố.