► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tài nguyên nước
Ngày xuất bản: 05/11/2013 10:32:42 SA

       Thành phố Yên Bái có nguồn nước dồi dào, bao gồm cả nước mặt và nước ngầm. Trên địa bàn thành phố phân bố các suối tự nhiên có lưu vực rộng như Ngòi Yên, Khe Dài, Hào Gia, suối Tân Thịnh, suối Ngòi Lâu. Tổng diện tích sông suối và mặt nước chuyên dụng là 802 ha có giá trị lớn về kinh tế và cảnh quan. Với lợi thế gần hồ Thác Bà, thành phố hiện đang sử dụng nguồn nước hồ phục vụ cho đời sống và sản xuất.

Hồ nước Hào Gia