► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tài nguyên đất
Ngày xuất bản: 05/11/2013 10:28:43 SA

 

       Tổng diện tích đất tự nhiên thành phố là 10.674,2ha; trong đó: Đất nông nghiệp 7.459,1 ha; Đất phi nông nghiệp 3.727,1ha; Đất chưa sử dụng 88 ha; Nguồn dự trữ đất của thành phố còn khá lớn, tạo điều kiện cho quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đô thị mới.

Tài nguyên đất – Cánh đồng Bái Dương xã Tuy Lộc