► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Báo cáo 87/BC-UBND - ngày 11/3/2021 - Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2021.
12/03/2021 12:00:00 SA
Lượt xem: 48

Dự toán khác