► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • ► Quyết định 2516/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 - Về việc thu hồi đất hai bên đường tránh ngập, hộ ông Nguyễn Văn Hòa
 • ► Quyết định 2517/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 - Về việc thu hồi đất hai bên đường tránh ngập, hộ ông Nguyễn Hồng Cương
 • ► Quyết định 2518/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 - Về việc thu hồi đất hai bên đường tránh ngập, hộ bà Nguyễn Thị Mỳ
 • ► Quyết định 2519/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 - Về việc thu hồi đất hai bên đường tránh ngập, hộ bà Hoàng Thị Loan
 • ► Quyết định 2520/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 - Về việc thu hồi đất hai bên đường tránh ngập, hộ ông Lê Thanh Hoạt
 • ► Quyết định 4475/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND thành phố Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2015 thuộc Dự án Chương trình đô thị miền núi phía bắc - Thành phố yên Bái
 • ► Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất do hộ ông NGuyễn Duy Thắng và bà Trần Thị Hồng không còn nhu cầu sử dụng đất và tự nguyện trả lại cho nhà nước.
 • ► Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Trần Văn Thực, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • ► Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Lê Văn Việt, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • ► Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tình, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • 61-70 of 118<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >