► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • ► Quyết định 1560/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 - Về việc phê duyệt kế hoạch bổ sung đầu tư tăng cường năm 2016 thuộc Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái"
 • ► Công văn số 315/UBND-VP - Về việc triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/3/2016 về tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.
 • ► Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 - Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2016
 • ► KẾ HOẠCH SỐ 200/KH-UBND - Triển khai thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
 • ► Các quyết định Công bố Ban Tiếp công dân thành phố Yên Bái.
 • ► Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2014 Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
 • ► Công văn 301/UBND-VP ngày 29/4/2014 của UBND thành phố Yên Bái v.v đảm bảo an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội và các công tác điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.
 • ► Công văn 50/UBND-YT Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh H7N9, H5N1.
 • ► Công văn 711/UBND-VP ngày 29/8/2014 V.v Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2014.
 • ► Công văn số 154/SNV-CBCCVC ngày 01/4/2014 của Sở Nội vụ Yên Bái
 • 51-60 of 141<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >