► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • ► Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/01/2014 Tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014)
 • ► Kế hoạch số 11/KH-BTC ngày 14/01/2014 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày Lễ lớn năm 2014
 • ► Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 19/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Yên Bái.
 • ► KẾ HOẠCH số: 26/KH-UBND ngày 20/02/2014 Của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về triển khai thực hiện chủ đề 2014 “Năm kỷ cương văn minh đô thị và thu hút nguồn lực đầu tư”trên địa bàn thành phố
 • ► Kết quả Cuộc thi viết về “Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”
 • ► Quyết định 2502/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 - Về việc thu hồi đấthai bên đường tránh ngập, hộ bà Nguyễn Thị Toan
 • ► Quyết định 2503/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 - Về việc thu hồi đất hai bên đường tránh ngập, hộ ông Nguyễn Xuân Ngọc
 • ► Quyết định 2504/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 - Về việc thu hồi đất hai bên đường tránh ngập, hộ ông Nguyễn Ngọc Quảng
 • ► Quyết định 2505/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 - Về việc thu hồi đất hai bên đường tránh ngập, hộ ông Nguyễn Đức Học
 • ► Quyết định 2506/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 - Về việc thu hồi đất hai bên đường tránh ngập, hộ ông Nguyễn Quốc An
 • 51-60 of 126<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >