► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

 • Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1230/QSDĐ/516/UBTP do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 11/7/2003 mang tên hộ gia đình bà Dương Thị Hoa - Ông Trần Đình Biên cư trú tại tổ 33 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 • Quyết định 1560/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 - Về việc phê duyệt kế hoạch bổ sung đầu tư tăng cường năm 2016 thuộc Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái"
 • Quyết định 1560/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 - Về việc phê duyệt kế hoạch bổ sung đầu tư tăng cường năm 2016 thuộc Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái"
 • Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 - Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2016
 • Quyết định số 4468/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách thành phố Yên Bái năm 2015
 • Quyết định số 4475/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2015 thuộc Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái"
 • Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 26/5/2016 về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021 ỦY BAN BẦU CỬ THÀNH PHỐ YÊN BÁI Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 06 đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố Yên Bái. 1. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái: 48 người. 2. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu: 30 người. 3. Tổng số những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái: 30 người. (có danh sách kèm theo) Điều 2. Ủy ban bầu cử thành phố Yên Bái, các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban bầu cử các xã, phường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. Tải Nghị quyết 02/NQ-UBBC
 • KẾ HOẠCH SỐ 200/KH-UBND - Triển khai thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
 • Các quyết định Công bố Ban Tiếp công dân thành phố Yên Bái.
 • Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2014 Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
 • Công văn 301/UBND-VP ngày 29/4/2014 của UBND thành phố Yên Bái v.v đảm bảo an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội và các công tác điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.
 • Công văn 50/UBND-YT Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh H7N9, H5N1.
 • Công văn 711/UBND-VP ngày 29/8/2014 V.v Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2014.
 • Công văn số 154/SNV-CBCCVC ngày 01/4/2014 của Sở Nội vụ Yên Bái
 • Công văn số: 1153/UBND-YT ngày 25/12/2014 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch hạch trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Dự kiến Lịch Công tác tuần 10 + 11 của Th­­­ường trực HĐND-UBND thành phố Yên Bái (từ ngày 10/3 đến ngày 21/3/2014)
 • Giấy mời Hỏa tốc số 23/GM-BCĐ ngày 27/02/2014 của Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thành phố (Mời họp 14h00' ngày 28/02/2014)
 • Kế hoạch 79/KH-UBND về xây dựng và nhân điển hình tiên tiến thành phố Yên Bái giai đoạn 2013-2015;
 • Kế hoạch số 09/KH-BTC ngày 13/01/2014 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014) và đón xuân Giáp Ngọ 2014
 • Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/01/2014 Tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014)
 • Kế hoạch số 11/KH-BTC ngày 14/01/2014 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày Lễ lớn năm 2014
 • Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 19/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Yên Bái.
 • KẾ HOẠCH số: 26/KH-UBND ngày 20/02/2014 Của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về triển khai thực hiện chủ đề 2014 “Năm kỷ cương văn minh đô thị và thu hút nguồn lực đầu tư”trên địa bàn thành phố
 • Kết quả Cuộc thi viết về “Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”
 • Quyết định 2502/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 - Về việc thu hồi đấthai bên đường tránh ngập, hộ bà Nguyễn Thị Toan
 • 101-125 of 193<  1  2  3  4  5  6  7  8  >