► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

 • Tuyên truyền và sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái.
 • Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 - Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
 • Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 - Nghị quyết về việc phân bổ nguồn kết dư, tăng thu ngân sách thành phố Yên Bái năm 2017 chuyển sang năm 2018
 • Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 - Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái năm 2017
 • Nghị quyết số: 08 /NQ-HĐND, ngày 17/7/2018 - Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái năm 2019
 • Quyết định 550/QĐ-UBND - Quyết định ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
 • Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thành phố Yên Bái Về việc: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2018 thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái”.
 • Công văn số 1128-CV/TU ngày 10/7/2018 của Thành ủy Yên Bái Về việc triển khai Cuộc vận động sáng tác quảng bá sản phẩm văn học, nghệ thuật báo chí đợt 2 (2018-2020)
 • Thông báo số 192/TB-VPĐP ngày 09/7/2017 Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.
 • Quyết định 2818/QĐ-UBND - Quyết định về việc kiện toàn Tiểu ban xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái
 • Quyết định 2817/QĐ-UBND - Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố Yên Bái
 • Quyết định 2816/QĐ-UBND - Quyết định về việc kiện toàn Ban Tổ chức những ngày lễ lớn thành phố Yên Bái
 • Quyết định 2815/QĐ-UBND - Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý di tích cấp Quốc gia Khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái tháng 2 năm 1930
 • Quyết định 2814/QĐ-UBND - Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý di tích lịch sử cấp Quốc gia Bên Âu Lâu
 • Quyết định 2813/QĐ-UBND - Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia Lễ đài sân vận động Yên Bái
 • Quyết định 2680/QĐ-UBND - Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 26/6/2018 của Thành ủy Yên Bái Về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng
 • Tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945-30/6/2018)
 • Quyết định 1042/2018/QĐ-UBND - Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành. về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.. của phòng Tư pháp thành phố Yên Bái.
 • Quyết định 1002/QĐ-UBND - Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái
 • Quyết định 1001/QĐ-UBND - Quyết định về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái
 • Kế hoạch số 69/KH-UBND - Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018.
 • Công văn 637/UBND-VP - Về việc triển khai Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 26/7/2016 thực hiện Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 • Tuyên truyền nâng cao chất lượng hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Công văn số 315/UBND-VP - Về việc triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/3/2016 về tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.
 • 51-75 of 193<  1  2  3  4  5  6  7  8  >