► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • ► Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Trần Văn Thực, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • ► Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Lê Văn Việt, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • ► Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tình, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • ► Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Triệu Văn Cao, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • ► Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Lê Văn Hiệp, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • ► Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Minh, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • ► Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Nghiêm Văn Tuân, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • ► Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • ► Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Lực, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • ► Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường tái định cư công trình Đường trục 1 - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 1), đối với hộ gia đình ông Nguyễn Danh Hậu, thôn Châu Giang 2 xã Âu Lâu.
 • 91-100 of 141<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >