► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • ► Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của ông Cao Phú Quang tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bá
 • ► Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của ông Vũ Văn Tiến tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.
 • ► Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của bà Nguyễn Thị Liễu tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên B
 • ► Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của ông Nguyễn Văn Bằng tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên
 • ► Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của bà Tạ Thị Trường tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái
 • ► Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình quỹ đất dân cư thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc của ông Nguyễn Văn Cầu tại thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên B
 • ► Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Thu hồi các khu đất để phát triển quỹ đất hai bên đường tránh ngập.... hộ gia đình ông Cao Chu Nhất, thôn 2
 • ► Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Thu hồi các khu đất để phát triển quỹ đất hai bên đường tránh ngập.... hộ gia đình ông Nguyễn Trường Giang,
 • ► Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Tái định cư - Khu Công nghiệp Âu Lâu (đợt 2) của ông Phạm Trần Thể thôn Châu Giang 2, xã Âu Lâu, thành phố Y
 • ► Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Thu hồi các khu đất để phát triển quỹ đất hai bên đường tránh ngập.... hộ gia đình bà Lê Thị Phấn, thôn 2 x
 • 91-100 of 118<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >