► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

THÀNH ỦY YÊN BÁI

 

Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3.852.678.

 

 

DANH SÁCH

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

THÀNH PHỐ YÊN BÁI KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2015-2020

 

 

  1. Ngô Hạnh Phúc              - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy

 

  2. Đỗ Văn Nghị                   - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

 

  3. Đỗ Đức Minh                  - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

 

  4. Phạm Ngọc Võ               - TV - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố

 

  5. Nguyễn Xuân Hòa          - TV - Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố

 

  6. Phùng Quang Huy          - TV - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ thành phố

 

  7. Nguyễn Yên Hiền           - TV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

  8. Nguyễn Ngọc Oánh       - TV - Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà

 

 9. Vũ Viết Thoại                  - TV - Trưởng Công an thành phố

 

10. Nguyễn Ngọc Trúc        - TV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

11. Trần Phượng                 - TV - Phó Chủ tịch HĐND thành phố

 

12. Hà Thị Sinh                   - TV - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTBDCT 

 

13. Lê Ngọc Sâm                - TV - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố

 

14. Hoàng Quốc Cường      - TUV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

15. Cao Quý Duy                 - TUV - Trưởng phòng TNMT thành phố

 

16. Nguyễn Trường Giang  - TUV - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố

 

17. Dương Thị Hải Yến       - TUV - Chủ tịch Hội LHPN thành phố

 

18. Nguyễn Hoàng Hà        - TUV - Bí thư Đảng ủy phường Minh Tân

 

19. Phạm Thế Hòa              - TUV - Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

 

20. Nguyễn Đình Hưng       - TUV - Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm

 

21. Nguyễn Viết Huy           - TUV - Trưởng phòng TC-KH thành phố

 

22. Đỗ Thị Lan Phương      - TUV - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

 

23. Phạm Quốc Sỹ              - TUV - Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học

 

24. Phan Tiến Thạch           - TUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

 

25. Lê Toàn Thắng              - TUV - Bí thư Đảng ủy xã Âu Lâu

 

26. Phùng Tiến Thanh         - TUV - Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền

 

27. Mã Đức Thành               - TUV - Trưởng phòng QLĐT thành phố

 

28. Nguyễn Đăng Thuận      - TUV - Trưởng phòng Kinh tế thành phố

 

29. Mai Thị Hồng Vân          - TUV - Phó Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà

 

30. Nguyễn Trường Giang   - TUV - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

31. Lê Phương Khanh         - TUV - Giám đốc VP ĐKĐĐ - PTDQQ thành phố

 

32. Phạm Thị Mơ                 - TUV - Trưởng phòng LĐTBXH thành phố

 

33. Hoàng Thị Hồng Diệp       - TUV - Trưởng phòng VH-TT thành phố

 

34. Nguyễn Tất Thái               - TUV - Bí thư Đảng ủy phường Yên Ninh

 

35. Nguyễn Hường Trang       - TUV - Viện trưởng Viện KSND thành phố

 

36. Nghiêm Thị Lan                 - TUV - Bí thư Thành đoàn Yên Bái