► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

THÀNH ỦY YÊN BÁI

 

Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3.852.678.

 

 

DANH SÁCH

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

THÀNH PHỐ YÊN BÁI KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2015-2020

 

 

  1. Ngô Hạnh Phúc            - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy

 

  2. Đỗ Văn Nghị                 - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

 

  3. Trần Xuân Thủy            - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

 

  4. Phạm Ngọc Võ             - TV - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 

  5. Nguyễn Xuân Hòa        - TV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 

  6. Phùng Quang Huy        - TV - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ thành phố

 

  7. Vũ Lương Quyến          - TV - Phó Chủ tịch HĐND thành phố

 

  8. Nguyễn Yên Hiền          - TV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

  9. Nguyễn Ngọc Oánh      - TV - Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà

 

10. Vũ Viết Thoại                - TV - Trưởng Công an thành phố

 

11. Phạm Văn Huấn           - TV - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố

 

12. Nguyễn Ngọc Trúc       - TV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

13. Hoàng Quốc Cường     - TUV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

14. Cao Quý Duy               - TUV - Trưởng phòng TNMT thành phố

 

15. Nguyễn Trường Giang - TUV - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố

 

16. Dương Thị Hải Yến      - TUV - Chủ tịch Hội LHPN thành phố

 

17. Nguyễn Hoàng Hà       - TUV - Bí thư Đảng ủy phường Minh Tân

 

18. Phạm Thanh Hải          - TUV - Trưởng Chi cục Thuế thành phố

 

19. Phạm Thế Hòa            - TUV - Chánh Thanh tra thành phố

 

20. Nguyễn Đình Hưng     - TUV - Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm

 

21. Nguyễn Viết Huy         - TUV - Trưởng phòng TC-KH thành phố

 

22. Đỗ Thị Lan Phương    - TUV - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 

23. Trần Phượng               - TUV - Phó Chủ tịch HĐND thành phố

 

24. Hà Thị Sinh                  - TUV - Chánh Văn phòng Thành ủy 

 

25. Phạm Quốc Sỹ               - TUV - Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học

 

26. Phan Tiến Thạch            - TUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

 

27. Lê Toàn Thắng               - TUV - Bí thư Đảng ủy xã Âu Lâu

 

28. Phùng Tiến Thanh          - TUV - Trưởng phòng Kinh tế thành phố

 

29. Mã Đức Thành                - TUV - Trưởng phòng QLĐT thành phố

 

30. Nguyễn Đăng Thuận      - TUV - Trưởng phòng VHTT thành phố

 

31. Mai Thị Hồng Vân          - TUV - Phó Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà

 

32. Nguyễn Trường Giang   - TUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

 

33. Lê Thái Hưng                 - TUV - Chánh án TAND thành phố

 

34. Lê Phương Khanh         - TUV - Giám đốc VP ĐKĐĐ - PTDQQ thành phố

 

35. Phạm Thị Mơ                 - TUV - Trưởng phòng LĐTBXH thành phố